Annons

MS-läkemedel jämförda

En öppen studie i USA tyder på att det kan vara skillnad i antalet skov vid MS beroende på vilket interferonpreparat som används.

19 jun 2001, kl 18:35
0

Annons

Resultat från kliniska studier indikerar att det kan finnas en skillnad i effekt för nya immunmodulerande läkemedel vid multipel skleros (MS). Det finns tre interferonpreparat på marknaden och man har inte tidigare jämfört de konkurrerande preparaten i samma studie.

Läkare vid universitetssjukhuset i Detroit, USA, har genomfört en öppen ickerandomiserad studie på 156 patienter med MS som inte tidigare hade fått behandling för sjukdomen. Studien publicerades nyligen i European Journal of Neurology (2001;8: 141).

I studien jämfördes effekten av interferon-beta 1a (Avonex), interferon-beta 1b (Betaferon) och glatiramer- acetat (Copaxone) på återfallsfrekvens vid MS. Copaxone finns än så länge bara som licenspreparat i Sverige.

Resultatet visar att jämfört med obehandlade patienter hade de som behandlats med interferon-beta1b eller glatiramer en signifikant reducering av antalet skov, men inte de som behandlats med interferon-beta1a. Forskarna uppskattade den procentuella minskningen i skovfrekvens med 23 procent för interferon-beta 1a, 43 procent för interferon-beta 1b och 38 procent för glatiramer.

Läkarna påpekar att det faktum att studien var icke-randomiserad och öppen är en begränsning, men att meningen var att metoden skulle återspegla klinisk praxis.
Professor Tomas Olsson vid neurologiska kliniken, Karolinska sjukhuset i Stockholm, säger att det har riktats mycket kritik mot upplägget i den aktuella studien och att fler jämförande studier är på gång.

? Den allmänna uppfattningen är att interferonpreparaten är likvärdiga. Sen kan det vara skillnader i antalet skov under första årets behandling för de olika preparaten som också visades i studien, säger han.