Annons
Ema avråder inte från ibuprofen vid covid-19

Ema avråder inte från ibuprofen vid covid-19

Inga data talar för att ibuprofen kan förvärra covid-19, anser den europeiska läkemedelsmyndigheten Ema.

18 mar 2020, kl 15:30
0

Annons

Inga vetenskapliga data styrker att ibuprofen kan förvärra covid-19, skriver den europeiska läkemedelsmyndigheten Ema i nya råd. Därmed går Ema emot uttalanden från en talesperson inom världshälsoorganisationen, WHO, som vid en presskonferens igår rådde personer med misstänkt covid-19 att tills vidare hellre välja paracetamol än ibuprofen.

”Det finns för närvarande inga vetenskapliga bevis för en länk mellan ibuprofen och förvärrad covid-19. Ema följer situationen noga och kommer att granska all information som blir tillgänglig om denna fråga i samband med pandemin”, framhåller Ema.

– Detta är en situation när inga data finns, säger även Filip Josephson, läkare och utredare vid svenska Läkemedelsverket.

Fransk varning för ibuprofen

Läkemedelsverket publicerade redan igår råd om värk- och febernedsättande läkemedel vid covid-19 och gav då samma råd som de Ema i dag publicerar. Inte heller Läkemedelsverket anser att det finns vetenskapligt stöd för att ibuprofen skulle kunna göra covid-19-patienter sjukare.

– Vi har kontaktat WHO för att fråga om deras uttalande och de har inte heller några data utan det handlar om teoretiska överväganden, säger Filip Josephson.

Som Läkemedelsvärlden rapporterade igår varnar Frankrikes hälsodepartement för att ibuprofen och andra ickesteroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) kan förvärra infektionen hos patienter med covid-19. Fall av sådan försämring ska enligt departementet ha rapporterats.

Den franska hälsoministern Olivier Véran twittrade samma budskap och sedan var diskussionen i sociala medier och nyhetsrapporteringen om ibuprofen och covid-19 i gång i helgen som gick.

Den schweiziska hälsomyndigheten gav samma råd som fransmännen. Läkemedelsmyndigheterna i många andra länder, inklusive Sverige, ställde sig däremot kritiska till detta budskap.

WHO-uttalandet gav nytt bränsle

Under gårdagen kom sedan ett WHO-uttalande vid en presskonferens i Genève som gav frågan nytt liv i mediekanalerna. Bakgrunden var att WHO har uppmärksammat en vetenskaplig diskussion som har lyfts fram i en artikel i the lancet.

Denna diskussion bygger på det faktum att vissa läkemedel, bland annat ibuprofen, påverkar enzymet ACE2. Just detta enzym använder det nya coronaviruset bakom covid-19 för att binda till värdcellen och infektera den. Detta skulle, enligt lancet-artikeln, kunna öka risken för allvarlig covid-19-infektion hos patienter som behandlas med dessa läkemedel.

WHO:s talesperson sade vid presskonferensen att hans organisation undersöker detta närmare och avrådde från ibuprofen vid covid-19 tills det arbetet är klart.

Några länders hälso- och läkemedelsmyndigheter har efter detta kommit med liknande råd. Det gäller bland andra danska Sundhedsstyrelsen.

Vidhåller sin linje

Men Läkemedelsverket håller fast vid sin linje och får nu alltså även stöd av Ema. Filip Josephson menar att de senaste dagarnas diskussion om ibuprofen och de motsägande signalerna från olika myndigheter visar på de stora utmaningar som nu finns. Utmaningar som handlar om att hantera ett helt nytt virus som vi trots intensiv forskning fortfarande vet ytterst lite om.

– Just nu är behovet av råd så mycket större än den tillgängliga kunskapen, säger han.

Men att tillämpa den så kallade försiktighetsprincipen och avråda från ibuprofen för säkerhets skull anser han vore fel väg att gå.

– Även i detta svåra läge måste den information vi ger vara saklig och välgrundad. Våra råd måste vara både praktiska och grundade i forskning.