Avloppsvatten från sjukhus ökar antibiotikaresistens

Avloppsvatten från sjukhus ökar antibiotikaresistens

Forskare i Göteborg har undersökt effekter av avloppssvatten från Sahlgrenska universitetssjukhuset.

16 feb 2021, kl 09:33
0

Annons

Avloppsvatten från sjukhus innehåller antibiotikarester från patienters urin och avföring. Därför har det länge funnits misstankar om att sjukhusens avloppssystem är en miljö där bakterier som är multiresistenta mot antibiotika kan konkurrera ut andra bakterier. Något som skulle öka risken för att nya former av antibiotikaresistens kan utvecklas.

Tidigare fanns det dock, enligt ett pressmeddelande från Sahlgrenska akademin, inte forskning som bekräftar att avloppsvatten från sjukhus ökar antibiotikaresistens. Men nu har en forskargrupp i Göteborg i en studie funnit tydliga sådana bevis. Studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Environment international.

Provtog avloppsvatten från sjukhus

I studien tog forskarna prov på avloppsvatten från Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. De tog även kontrollprover på renat och orenat avloppsvatten från det kommunala reningsverket.

Bakterier filtrerades bort ur proverna, medan läkemedel och andra kemikalier lämnades kvar. Sedan undersökte forskarna vilken effekt de olika typerna av avloppsvatten hade på bakterier i laboratorieexperiment.

– I alla testsystem fann vi att bakterier som var känsliga för antibiotika snabbt avdödades av sjuhusavloppet, medan de som var resistenta mot flera olika antibiotika fortsatte att växa, säger i pressmeddelandet Joakim Larsson, professor vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, som leder forskargruppen bakom studien.

Orenat avloppsvatten från det kommunala reningsverket hade mycket mindre påverkan på bakterierna. Och renat vatten från avloppsverket gav ingen uppenbar fördel alls för resistenta bakterier.

Oroande upptäckt

Joakim Larsson anser att det orenade sjukhusavloppets starka inverkan på förekomsten av multiresistens är oroande:

– Ett starkt selektionstryck som gynnar multiresistenta bakterier är den viktigaste drivkraften bakom utvecklingen av nya former av resistens i sjukdomsframkallande bakterier. Nu vet vi att sjukhusavlopp inte bara innehåller sjukdomsframkallande bakterier, det kan också gynna de resistenta varianterna, säger han.

– En möjlig väg att minska riskerna kan vara att förbehandla avloppsvatten vid sjukhus, något som görs i flera länder redan, men inte i Sverige. För att komma fram till effektiva lösningar, som exempelvis avloppsrening, så är det värdefullt att först ta reda på vilka antibiotika eller andra antibakteriella ämnen som är orsaken. Det är något vi arbetar med just nu.