Avbrutna studier ger falska resultat

Kliniska prövningar som avbryts i förtid på grund av positiva
effekter ger ofta missvisande resultat. Därför är det av stor vikt att
fortsätta studier enligt planerna, trots att behandlingen verkar ge bra
effekt menar forskare.

9 apr 2010, kl 12:04
1

Annons

Det är forskare vid bland annat Mayo Clinic i Minnesota som gått igenom en mängd studier för att se om studier som avbryts i förtid ger andra resultat än de som får hela vägen ut. Resultaten som publicerats i en artikel i JAMA visar att så är fallet.  
– Vår forskning visar att i de flesta fall leder tidigt avbrutna kliniska studier till missvisande uppskattningar av effekten av behandlingen, säger Victor Montori, endokrinolog och en av forskarna bakom studien till tidningen Scrip.

Victor Montori och hans forskarkollegor identifierade 91 studier som avbrutits i förtid och 424 som löpt hela den planerade tiden ut. Dessa grupperades utifrån ett antal olika frågeställningar, som om huruvida ett visst läkemedel minskade incidensen av hjärtinfarkt eller död. Sedan jämfördes de avbrutna studierna med liknande icke avbrutna studier.

Resultaten visade att avbrutna studier visade på ett resultat som var omkring 29 procent bättre än de som gick i fullängd. Det motsvarar enligt forskarna att ett läkemedel som ger en relativ risk reduktion med 43 procent i en avbruten studie, ger en riskreduktion på 23 procent i en som går hela tiden ut.

Forskarna slutsats är att avbrutna kliniska studier leder till felaktiga slutsatser och till ogrundade beslut vid avvägningen mellan risk och nytta med en behandling. Likväl som de positiva effekterna av en behandling riskerar att överdrivas kan också riskerna göra det i en studie som avbryts i förtid. Men här finns det självklart etiska problem som göra det svårt att fortsätta en behandling av patienter som misstänks vara riskabel, resonerar forskarna.

1 Kommentar

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. Kan det ha varit så att de studier som löpte hela tiden ut gjorde det pgra. att de helt enkelt hade sämre resultat?