Annons

TLV anmäler Pfizer

TLV tycker att Pfizer har spridit vilseledande information om sitt
blodfetssänkande medel Lipitor. Verket anmäler därför företaget till
Nämnden för bedömning av läkemedelsinformation, NBL.

22 apr 2009, kl 13:58
0

Annons

Tidigare i år beslutade TLV att Lipitor (atorvastatin) i dosen 10 mg inte längre ska ingå i högkostnadsskyddet. Subventionen begränsades också för styrkorna 20, 40 och 80 mg av läkemedlet. Beslutet var ett resultat av verkets genomgång av alla subventionerade blodfettssänkande läkemedel.

Nu har TLV anmält Pfizer till NBL eftersom de tycker att företaget skickat ut vilseledande information till läkare. I ett brev, riktat till läkare, ger Pfizer, enligt TLV, intrycket av att det räcker med att patienter tidigare har använt simvastatin för att få fortsatt subvention med en högre styrka av Lipitor och att detta skulle gälla en majoritet av patienterna.

Enligt TLV har den största delen av dem som får Lipitor 10 mg inte tidigare behandlats med simvastatin och omfattas därför inte av subventionen. Utskicket strider enligt TLV mot läkemedelsbranschens etiska regelverk och de har därför anmält Pfizer till NBL.

Pfizer har tagit del av anmälan och ska nu sätta sig in i ärendet. Syftet med brevet till förskrivarna var enligt Pfizer att informera om TLV:s beslut  eftersom det innebär en stor förändring för många patienter
– Vi ska nu lusläsa informationen som TLV säger kan misstolkas och se om det finns anledning att ändra den, säger Johan Brun medicinsk direktör på Pfizer.

Pfizer har också lämnat in en överklagan av beslutet om indragen subvention och det pågår en juridisk process i ärendet. Johan Brun säger att hela beslutsprocessen kring Lipitor är komplicerad.
– Att TLV:s egna medicinska experter var emot en indragen subvention visar att det inte är en enkel fråga.