Annons

Ingen subvention för Asmanex efter domslut

Astmaläkemedlet kommer inte heller i fortsättningen att ingå i
högkostnadsskyddet. Det står klart efter att förvaltningsrätten i
Stockholm prövat frågat efter att företaget bakom preparatet överklagat
TLV:s beslut.

8 apr 2010, kl 15:43
0

Annons

Under 2007 presenterade Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, en genomgång av subventionerade läkemedel mot astma, KOL och hosta. Asmanex (mometason) förlorade då subventionen eftersom det var dyrare än andra jämförbara astmapreparat.

Under våren 2009 ansökte Schering-Plough som marknadsför Asmanex om subvention på nytt med ett lägre pris. Men TLV ansåg att även det nya priset var för högt i förhållande till nyttan och beviljade inte subvention för läkemedlet. Schering-Plough gick vidare och överklagade TLV:s beslut hos förvaltningsrätten i Stockholm. Förvaltningsrätten ger nu TLV stöd i beslutet att inte subventionera Asmanex.

TLV:s beslut att avslå nyansökan för Asmanex gäller sedan den 28 oktober 2009. Företaget överklagade detta och förvaltningsrätten beslutade den 31 mars 2010 att avslå överklagandet.