Annons

Avandia ifrågasatt i USA

Två amerikanska senatorer skriver i en rapport att
diabetespreparatet Avandia borde dras bort från marknaden på grund av
de risker med hjärt- kärlsjukdomar som det innebär.

22 feb 2010, kl 12:20
0

Annons

I december 2009 tillsatte Janet Woodcock , en representant vid det amerikanska läkemedelsverket FDA, en särskild panel som ska se över riskerna med diabetsmedlet Avandia (rosiglitazon). Bakgrunden är enligt New York Times att en splittrad debatt om läkemedlet som pågått under de senaste åren inom myndigheten. Expertpanelen ska presentera sitt utlåtande i sommar och FDA:s chef Margaret Hamburg har sagt att hon inte tänker ta något beslut i frågan innan dess.

Men debatten fortsätter och i helgen presenterade två senatorer en rapport där de hävdar att Avandia från Glaxosmithkline, GSK, är betydligt mer riskabelt att använda än konkurrerande Actos (pioglitazon). Senatorerna Max Baucus och Charles Grassley hävdar också att de allvarliga riskerna var kända av GSK redan tidigare och vill att preparatet ska dras tillbaka omedelbart.

Avandia som ges vid behandling av typ 2-diabetes har utsatts för hård kritik från flera håll. Anledningen är rapporter som kommit om att patienter som behandlas med preparatet löper en ökad risk att drabbas av kärlkramp och hjärtinfarkt. Den europeiska läkemedelskommittén CHMP gjorde 2008 en ny nytta-risk-bedömning för rosiglitazon där de kom till slutsatsen att nyttan med läkemedlen överväger riskerna men att information om riskerna till förskrivare skulle förstärkas.

I somras publicerades resultat från den så kallade Recordstudien som visade att diabetiker som behandlas med Avandia i kombination med gängse behandling löper inte ökad risk att dö eller hamna på sjukhus. Däremot fördubblas risken att drabbas av hjärtsvikt.

GSK har i ett pressmeddelande framför att de tycker att den nya rapporten inte stämmer och att de lägger stor vikt vid att säkerställa patieinternas säkerhet.