Profilbild

Andreas Furängen

Omreglera så att läkemedelsanvändningen förbättras!

Inrättandet av Apoteksbolaget för 40 år sedan innebar en snabb förbättring av läkemedelsförsörjningen i landet. Initialt var också många erfarna apotekare anställda på ledande positioner i företaget. Farmacie doktorerna Sven Ström och Stig Agurell argumenterade och fick gehör för att chefer på större sjukhusapotek skulle vara disputerade apotekare. Det ledde till att sjukhusapoteken på universitetssjukhusen […]

Ge läkemedelsindustrin en chans

Läkemedelsindustrin står inför stora utmaningar de kommande åren. En rad patent kommer att utgå, vilket medför stora finansiella bortfall. Värre ändå är att förtroendet för läkemedelsindustrin fortfarande är väldigt lågt. I USA har läkemedelsindustrin länge förknippats med innovation, samhällsansvar och en del av förutsättningarna för mänskligt välstånd och utveckling. På senare år har denna bild […]

Många goda exempel som kan utvecklas

Ett av Apotekarsocietetens mål är att skapa opinion kring värdet av läkemedel i samhället. De livskvalitetshöjande och rentav livräddande effekter som modern läkemedelsterapi ofta åstadkommer hör man alltför sällan om i den mediala debatten. Men läkemedel kan göra ännu större nytta om deras användning förbättras. För att åstadkomma en utveckling i denna riktning bör farmacevter […]

Apotekarsocietetens ändamål står fast

Det nuvarande apotekssystemet i Sverige är resultatet av en överenskommelse som träffades mellan staten och Apotekarsocieteten i början av 1970-talet. Apotekarsocieteten blev därmed en ideell förening som driver forsknings-, utbildnings- och informationsfrågor inom hela läkemedelsområdet. Uppdraget för det då nybildade Apoteksbolaget, numera Apoteket AB, blev och är att svara för att en god läkemedelsförsörjning upprätthålls […]

Den globala läkemedelsförsörjningen är hotad

Under hösten har det haglat negativa nyheter kring de multinationella läkemedelsjättarna. För att försöka förstå de bakomliggande mekanismerna bakom branschens problem kan man ta hjälp av statistik. Under 1980-talet nyregistrerades årligen ungefär sextio nya läkemedel. Detta antal har de senaste tjugo åren sjunkit och ligger idag runt 20. För utvecklingskostnaderna gäller det motsatta. Båda tendenserna, […]

Kunskap och samverkan ? vår kompass in i framtiden

Efter det sällsynt mediokra julivädret fick jag och familjen två fina semesterveckor på Öland när det äntligen vände till det bättre. En lagom dos av prunkande svensk högsommar när den är som härligast. Det blev många avkopplande dagar på stranden, men samtidigt lite av en mental uppladdning för min nya arbetsuppgift ? den som vd […]