Omreglera så att läkemedelsanvändningen förbättras!
Foto: MSD

Omreglera så att läkemedelsanvändningen förbättras!

2 feb 2009, kl 14:47
2

Annons

Om bloggen

Här skriver våra gästbloggare regelbundet om ämnen som de funderat på och har tankar om. De åsikter som framförs är skribenternas egna.

Inrättandet av Apoteksbolaget för 40 år sedan innebar en snabb
förbättring av läkemedelsförsörjningen i landet. Initialt var också
många erfarna apotekare anställda på ledande positioner i företaget.
Farmacie doktorerna Sven Ström och Stig Agurell argumenterade och fick
gehör för att chefer på större sjukhusapotek skulle vara disputerade
apotekare. Det ledde till att sjukhusapoteken på universitetssjukhusen
kom att bedriva en högklassig och av vården efterfrågad forskning, som
förbättrade läkemedelsanvändningen.

Med åren har den farmacevtiska kompetensen trängts tillbaka och nu återfinns endast någon enstaka apotekare i ledande ställning. Omregleringen av apoteksmarknaden innebär en ny möjlighet att åter låta apotekarnas kompetens få stort utrymme för att förbättra läkemedelsanvändningen.

?Öppenvårdsapoteken skall stimuleras att utveckla tjänster och kundkoncept, som leder till en bättre läkemedelsanvändning och ökad patientsäkerhet? står det på sidan 265 i lagrådsremissen Omreglering av apoteksmarknaden.

Det är utmärkt liksom att resultatet skall utvärderas efter tre år. Mindre bra är att Konkurrensverket och Konsumentverket nämnts som granskare. Vilken farmacevtisk kompetens har dessa myndigheter att utvärdera läkemedelsanvändningen?

Som exempel på åtgärder för att förbättra läkemedelsanvändningen, som alltså bör utvärderas om tre år, tar jag några punkter ur Apotekarsocietetens remissvar på Apoteksmarknadsutredningen:
1. Patientsäkerheten måste förbättras när det gäller läkemedelsanvändning i övergångar mellan öppen och sluten vård.
2. En tidsplan för anpassning till EU:s direktiv (85/432/EEG, 85/433/EEG), som innebär att apotek skall förestås av apotekare bör upprättas. I väntan på anpassningen skall varje apotek ha en chef med farmacevtisk kompetens.
3. Den läkemedelsansvarige, med ansvar för högst tre apotek, skall vara apotekare och ansvaret bör även omfatta personalens fortbildning.
4. I likhet med förhållandena i många länder bör apoteken få ersättning för kognitiva farmacevtiska tjänster.

I viss utsträckning kan ökad konkurrens leda till förbättringar för patienten, men i andra fall måste en reglering till. Detta gäller om vi vill få en förbättrad läkemedelsanvändning. Jag hoppas att de ansvariga inte tappar bort möjligheten!

2 Kommentarer

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. Fick tidigare idag ett tips om en artikel här i Läkemedelsvärlden 2002, som jag tror att jag läste även då det var aktuellt, fast att jag bara var en ganska insnöad student. Om när Apoteket ville tillsätta en chef på sjukhusapotek som inte ens var farmacevt, i Trollhättan. Skrämmande text det där. Men jag vet faktiskt inte hur det gick sen? Jag är oändligt tacksam att ha en apotekare som närmsta chef! Chefen ska vara ledaren som stakar ut riktningen och som inspirerar och utvecklar sina anställda till att driva farmacin framåt.

  2. Det är viktigt att se möjligheterna i planerade förändringar. Omregleringen av det svenska apotekssystemet är en möjlighet att förbättra vårt utnyttjande av den farmacevtiska kompetens vi har här i landet. Intressanta exempel är de samhällsuppdrag som Apoteket AB har idag i form av Läkemedelsboken, Giftinformationscentralen och forskning. Dessa verksamheter kan leva vidare i nya och ännu bättre former i en omreglerad apoteksmarknad för att bidra till en bättre läkemedelsanvändning. Vi bör se omregleringen som en möjlighet till större tydlighet och ännu bättre utnyttjande av vår kompetens. Behoven blir inte mindre i framtiden.

Kommentera

Please enter your comment!
Please enter your name here

Regler för kommentarer på Läkemedelsvärlden.se

Kommentarerna förhandsgranskas inte. Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läkemedelsvärldens redaktion förbehåller sig rätten att stryka hela eller delar av inlägg som inte uppfyller våra regler. Läs mer här