Återkommande försämringar besvärar KOL-patienter mest

KOL-patienternas största problem utgörs av återkommande försämringsperioder. Det visar en ny studie som sponsrats av Astrazeneca.

27 maj 2004, kl 10:48
0

Vid American Thoracic Societys (ATS) konferens idag presenteras en medelstor kvalitativ studie kring sjukdomen KOL. Studien har sponsrats av Astrazeneca, som marknadsför kombinationsläkemedlet Symbicort (budesonid och formoterol) som bland annat används vid KOL.

Enligt företaget utgör studien den största kvalitativa undersökningen hittills av patienter och läkares syn på försämringsperioder i samband med KOL. Den omfattade 105 europeiska män och kvinnor från 50 år och uppåt med diagnosen.

Resultaten visar att patienternas största problem utgörs av återkommande försämringsperioder, som har en stor negativ inverkan på livskvaliteten.

Hela 91 procent av patienterna ansåg att försämringsperioderna innebär stora inskränkningar i den dagliga livsföringen. 46 procent av patienterna upphörde under dessa episoder helt med alla aktiviteter.

Hälsoekonomiska data från två randomiserade studier med över 1800 KOL-patienter presenteras också idag vid konferensen. Denna analys visade att behandling med budesonid/formoterol medförde färre försämringsperioder som krävde medicinsk vård, jämfört med behandling med enbart formoterol.