Annons

Atacand godkänt för behandling av hjärtsvikt

Candesartan (Atacand) har i EU:s ömsesidiga procedur godkänts för behandling av kronisk hjärtsvikt.

29 nov 2004, kl 20:10
0

Läkemedlet har visats minska risken att dö i hjärtsvikt samt även minska behovet av sjukhusvård hos patienter med kronisk hjärtsvikt och nedsatt vänsterkammarfunktion.

Candesartan är inte den första AII-antagonisten att godkännas för behandling av hjärtsvikt. Losartan (Cozaar) fick indikationen i mars 1998, dock med tillägget när ACE-hämmare inte tolereras. Candesartan har dock inte denna begränsning. Godkännandet innebär att candesartan kan användas som tillägg till konventionell behandling hos patienter med kronisk hjärtsvikt som behandlas med ACE-hämmare och betablockerare.

Till grund för godkännandet ligger till stora delar Charmstudien, Candesartan in Heart failure ? Assessment of Reduction in Mortality and morbidcity. Där har måldosen 32 mg använts, som också är den högsta tillåtna dosen för behandling av hypertoni.

Ansökan om godkännande för behandling med Atacand vid kronisk hjärtsvikt lämnades in till Europeiska läkemedelsmyndigheter av Astrazeneca i april 2004. Storbritannien har varit referensland för EU:s ömsesidiga godkännandeprocedur.