Annons

Astmatiker kan dra ner på dosen inhalerade kortikosteroider

Enligt en ny studie kan astmatiker minska på intaget av inhalerade kortikosteroider, utan att deras astmakontroll påverkas negativt.

23 maj 2003, kl 12:11
0

Studien, som presenteras i dagens BMJ, utfördes på primärvårdskliniker i Skottland. 259 vuxna med kronisk stabil astma som stod på regelbunden behandling med högdos inhalerad kortikosteroid i form av beklometason (Becotide) följdes i ett år. Medeldosen vid studiestart var 1 430 µg.

Patienterna randomiserades till att antingen fortsätta som vanligt med sin behandling (kontroll) eller till att minska sin medicinering med inhalerad kortikosteroid med 50 procent. Antalet patienter där astman förvärrades skiljde inte signifikant mellan grupperna, 31 procent i dosminskningsgruppen mot 26 procent i kontrollgruppen (p=0,354), under det år som studien pågick. Inte heller påverkades antalet besök på vårdcentral eller sjukhus på grund av astma och inte heller det allmänna hälsotillståndet skiljde signifikant mellan grupperna. Gruppen som minskade på dosen av inhalerat beklometason tog 438 µg mindre beklometason än de i kontrollgruppen, en skillnad på 25 procent. Detta påverkade inte intaget av orala kortikosteroider.

Författarnas slutsats är att patienter som står på högdos inhalerade kortikosteroider i form av beklometason kan minska på denna utan att detta har någon negativ inverkan på deras astmakontroll.