Annons
Åsa MacKenzie om hur glutamat påverkar drogeffekter

Åsa MacKenzie om hur glutamat påverkar drogeffekter

Dopamin har länge framstått som »belöningstransmittorn« framför andra och det är känt att de flesta kända droger verkar via dopaminsystemet. Men din forskning visar att dopamin kan behöva hjälp för att utöva sin effekt?– Ja, det stämmer. Vi har sett att en viss del av hjärnans belöningssystem inte bara behöver dopamin som man tidigare trott, […]

10 mar 2010, kl 13:41
0

Dopamin har länge framstått som »belöningstransmittorn« framför andra och det är känt att de flesta kända droger verkar via dopaminsystemet. Men din forskning visar att dopamin kan behöva hjälp för att utöva sin effekt?
– Ja, det stämmer. Vi har sett att en viss del av hjärnans belöningssystem inte bara behöver dopamin som man tidigare trott, utan även glutamat. Utan glutamatsignaleringen trubbas dopamineffekten av.
– Dopamin är en signalsubstans som finns selektivt i hjärnan och påverkar bland annat motoriska funktioner och vårt belöningssystem. Glutamat däremot finns i hela hjärnan och är känd som en aktiverande signalsubstans. Att dopamincellerna möjligtvis kan använda glutamat har föreslagits i tidigare studier, men hur och vilken betydelse de har har man inte vetat.

Hur gick ni till väga?
– Vi tog fram en speciell musmodell vars dopaminnervceller saknade både förmåga att använda och frisläppa glutamat. Vid behandling med dopaminfrisättande psyko-stimulantia märktes en tydlig effekt.
 – Vi såg att hjärnans belöningssystem trubbades av när vi tog bort glutamatsignaleringen, vilket är oerhört intressant. Vi har på det här sättet etablerat en unik koppling mellan glutamat och dopamin i hjärnans belöningssystem, något som inte var känt
tidigare men som är väldigt viktigt att ta reda på mer om.

Vilken praktisk betydelse kan resultaten få?
– Beroendesjukdomar av olika slag är ett stort hälso- och samhällsproblem och därför är det viktigt att veta mer om hur hjärnans belöningssystem fungerar. Våra resultat ökar möjligheterna att förstå hur sjukdomar som är kopplade till belöningssystemet bildas och fungerar.
– Genom att man upptäcker fler signalsubstanser som påverkar drogeffekten ökar också möjligheten att hitta angreppssätt för nya läkemedel.

Kommer ni att göra ytterligare studier på samsignaleringen mellan dopamin och glutamat?
– Vi vill gå vidare och titta på vilken effekt vi får i vår modell vid kronisk behandling.
Då kan vi säga mer om mekanismerna har relevans om man intar droger kroniskt vilket kan vara av vikt för att förstå mer om beroende hos oss människor. Då blir också möjligheten att kunna påverka den här delen av belöningssystemen ännu mer intressant.

Vet man om glutamat påverkar andra klassiska signalsubstanser förutom dopamin?
– Ja, det finns några nya studier som visar att även serotoninsignalerande nervceller kan använda glutamat. Liksom dopamin finns serotonin bara på några få ställen i hjärnan och man vet att det har betydelse för vissa känslotillstånd.

Vilka generella effekter har glutamat i hjärnan?
– Glutamat är en vanligt förekommande aminosyra som finns naturligt i kroppen och den används även som smakförstärkare i vissa livsmedel. Men i den modell som vi tagit fram använder vi inaktivering av en nervcellsspecifik transportör för att blockera glutamatsignalering i dopamin-cellerna.