Annons

ASA kan minska risken för lungcancer

Långtidsanvändning av ASA kan minska risken för lungcancer hos kvinnor enligt två mindre studier i USA. Kopplingen är särskilt tydlig för icke-småcellig lungcancer.

30 jul 2002, kl 13:36
0

Annons

Amerikanska forskningsresultat tyder på att långtidsanvänding av ASA kan ha en skyddande effekt mot lungcancer. I den första studien analyserades data från 81 patienter med lungcancer och 808 personer i en kontrollgrupp. Forskarna fann en signifikant minskad risk för lungcancer (alla typer)hos kvinnor som tog ASA tre eller fler gånger per vecka i minst sex månader. Ett signifikant samband mellan användning av ASA och minskad risk för icke-småcellig lungcancer fann man i en annan liknande studie.
Forskarna menar att resultaten bekräftar tidigare experimentella studier som visat på en kemopreventiv effekt av ASA och andra icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel som skulle bero på hämning av cyklo-oxygenas-2. Det verkar finnas en överproduktion av enzymet i human lungcancer, särskilt icke-småcellig lungcancer.
British Journal of Cancer 2002;87:43