Annons

ASA förebygger hjärtattack men inte stroke eller död

Låga doser av acetylsalicylsyra kan minska risken för
hjärtattack hos individer som inte tidigare haft någon hjärtsjukdom. Det
är slutsatserna i en ny analys av 100 000 män och kvinnor.

21 apr 2011, kl 13:20
0

Forskare vid university of Alabama at Birmingham har undersökt vilken effekt lågdosbehandling med acetylsalicylsyra, ASA, har på hjärt-kärlsjukdom hos tidigare friska individer. De tittade på resultaten från nio tidigare studier som undersökt sambandet hos personer mellan 45 till 79 år. Totalt analyserades data från omkring 100 000 individer.

Resultatet från studien, som finansierats av läkemedelsföretaget Bayer Ag som bland annat marknadsför ASA-preparat, visade att personer som regelbundet tog ASA hade 19 procents lägre risk att drabbas av icke-dödliga hjärtattacker jämfört med andra. Men de såg inte någon signifikant skillnad vad gäller stroke eller död mellan grupperna.

Analysen visade också att behandling med ASA ökade risken för blödningar från 0,7 till 1 per 1000 personer och år. Forskarnas slutsatts är att resultaten bekräftar tidigare studier om att ASA kan förebygga hjärtsjukdom men att det inte är säkert att fördelarna överväger nackdelarna hos friska personer.

Studien har publicerats i American Journal of Cardiology.