Svenskt hjärtläkemedel testas i EU

En fas III-studie av det svenska preparatet Ciclomulsion har nu
inletts. Läkemedelskandidaten är tänkt att skydda hjärtvävnad i samband
med hjärtattack.

21 apr 2011, kl 12:13
0

Det är det svenska företaget Neurovives läkemedelskandidat Ciclomulsion som nu börjat testas på patienter i en europeisk fas III-studie. Studien ska genomföras på omkring 40 centra runt om i Europa på omkring 1000 patienter.

Syftet med studien är att undersöka om den cyklofin-D-hämmande kandidaten har en skyddande effekt i samband med hjärtattack. Patienterna har alla drabbats av hjärtattack och ska genomgå en ballongvidgnings undersökning där kärlen vidgas och en kateter sätts in så att blodet åter kan föras till hjärtat.

I tidigare studier har man sett att hjärtvävnad kan ta skada då blodet kommer tillbaka. Förhoppningen är att det nya preparatet ska förhindra vävnadsskadan.