Arbete kring äldre och läkemedel prisas

Professor Johan Fastbom har under många år forskat inom geriatrisk farmakologi. Nu tilldelas han Rune Lönngrenpriset.

26 sep 2012, kl 09:01
0

Annons

Johan Fastbom, professor vid Aging Research Center vid Karolinska institutet, får priset för sin mångåriga forskning bland annat inom olämplig läkemedelsanvändning hos äldre, indikatorer för uppföljning av läkemedel hos äldre, registerbaserad geriatrisk läkemedelsepidemiologi samt metoder för att förbättra kvalitén i läkemedelsanvändning hos äldre. I motiveringen lyfts också fram att han är mån om att arbeta tillsammans med flera olika professioner i sitt arbete med äldres läkemedelsanvändning.

Rune Lönngrenpriset instiftades av Apotekarsocietetens styrelse 2007 och ska ”stimulera personer som gjort betydande insatser inom läkemedelsområdets samhälleliga del till ytterligare sådana”. Priset är på 25 000 kronor, och delas ut vartannat år. Prisutdelningen sker under Läkemedelskongressen 2012 och i samband med det håller Johan Fastbom en föreläsning.

Apotekarsocieteten har även delat ut Gunnar Källrots stipendium. Årets stipendium går till Christer Nyström ”för hans förmåga att utifrån egna vetenskapliga rön i sann entreprenörsanda utveckla och tillämpa nya läkemedelsformuleringar av kända läkemedelssubstanser”. Stipendiet är på 25 000 kronor och även det delas ut på Läkemedelskongressen 2012. Christer Nyström håller en föreläsning i samband med prisutdelningen.