Annons

"Apoteksmonopolet kvarstår"

Det slog Ylva Johansson fast vid dagens presskonferens. Både Läkemedelsverket och Läkemedelsindustriföreningen instämmer i regeringens bedömning av domen i EG-domstolen.

31 maj 2005, kl 15:04
0

Annons

Vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson var mycket tydlig i sitt budskap till journalistkåren.
– Jag ser det här som en seger för det svenska systemet. Alla spekulationer om att apoteksmonopolet ska falla kan vi lämna.
Däremot behöver regelverket förändras och anpassas för att följa domstolens utslag, menade hon.
– I domen slår man fast att man har rätt att ha ett monopol under förutsättning att man inte diskriminerar någon. Vi kommer att utreda vilka förändringar som behöver göras.
Enligt Ylva Johansson har regeringen haft beredskap för olika former av agerande, men kanske inte för det här.
– Nu blev utfallet väldigt positivt, vilket innebär små förändringar ifrån vad man hade kunnat tänka sig.Läkemedelsverkets generaldirektör Gunnar Alvan instämmer i regeringens tolkning av domen.
– Mina jurister har oberoende av varandra kommit fram till samma slutsats. Jag har inget alls att invända mot Ylvas tolkning.
Läkemedelsverkets chefsjurist Anna Maria Åslundh-Nilsson är en av dem som tittat på domen.
– Domen är ovanligt tydlig och instruktiv. Här beskriver man exakt vad det är som behöver förändras, och de betonar konkurrensrättsliga frågor och öppenhet. Likheten med Franzén-domen är uppenbar.


Systembolaget gjorde till skillnad från Apoteket ett antal förändringar i och med inträdet i EU. De inrättade en ordning för att objektivt få fram sitt urval av produkter, och en särskild nämnd leverantörer kan klaga hos om de anser sig blivit missbedömda. Det tog EG-domstolen fasta på när de i den så kallade Franzén-domen bedömde om Systembolaget skulle få vara kvar. Men Apoteket gjorde ingen motsvarande ändring vid EU-inträdet, vilket nu kritiseras av EG-domstolen.
Men en viktig skillnad, enligt Ylva Johansson är att Apoteket är skyldiga att tillhandahålla alla läkemedel som är godkända av Läkemedelsverket, något som i dag är reglerat i avtal. Kanske måste kravet på att tillhandahålla läkemedel också regleras i lag, säger hon.