Annons

"Fritt fram sälja läkemedel i handeln idag"

EG-domstolens besked om apoteksmonopolet är en jätteskräll, menar Ulf Bernitz, professor i europeisk rätt vid Stockholms universitet.

31 maj 2005, kl 12:32
0

Annons

? Jag hade definitivt trott att man skulle skilja på receptfritt och receptbelagt, säger han i en kommentar till EG-domstolens slutliga utlåtande.

? I praktiken innebär detta att det idag är fritt fram att sälja receptfria läkemedel i handeln. Det finns ingen gällande lagreglering som hindrar detta. I praktiken är det också fritt fram att öppna privata apotek och expediera receptbelagda läkemedel men det lär ta längre tid att få igång en sådan verksamhet, säger Ulf Bernitz.

Domen tar bland annat fasta på att det system för urval av läkemedel som tillämpas av Apoteket, riskerar att missgynna läkemedel från andra medlemsstater i förhållande till svenska.

En förändring av Apotekets urvalsprocess vad gäller leverantörer och saluförda produkter, kan dock inte rädda monopolet, menar Ulf Bernitz.
? Jag har bara fått tio minuter på mig att läsa domen men min bedömning är att det inte går att rädda monopolet med en sådan förändring.