Annons
ARBETSMILJÖ PÅ APOTEK
Kritik mot tuff arbetsmiljö för apoteksfarmaceuter
Nu har de fått nog. Sveriges farmaceuter kräver att apoteksfarmaceuternas arbetsmiljö förbättras. Till vänster; Karin Gummesson, ordförande för apotekssektionen inom Sveriges farmaceuter. Längst upp till höger Agnieszka Madej, förbundsordförande för Sveriges farmaceuter och längst ned till höger Annika Hage Nederström, förhandlingschef på fackförbundet. Foto: Privat samt Sveriges farmaceuter.

Kritik mot tuff arbetsmiljö för apoteksfarmaceuter

Stress, sjukfall och säkerhetsrisker. Nu ökar fackets kritik mot dålig arbetsmiljö för apoteksfarmaceuter.

2 feb 2024, kl 11:50
0

Agnieszka Madej Foto: Sveriges farmaceuter

Agnieszka Madej
Foto: Sveriges farmaceuter

Annika Hage Nederström

Annika Hage Nederström
Foto: Sveriges Farmaceuter

Nu växer de fackliga protesterna mot tuffa arbetsvillkor för apoteksfarmaceuter.

Apotekspersonal vittnar om underbemanning, stress, höga sjukskrivningstal, dålig återhämtning, tuffa scheman, bristande kompetensutveckling, svårigheter att få semester eller att ens ta rast.

Sveriges farmaceuter kritiserar bland annat den hårda arbetsbelastningen för apoteksfarmaceuter.

– Vår uppfattning är att det är en låg grundbemanning. Det är något chefer och medarbetare ständigt oroar sig över. Det kan exempelvis vara svårt att få semester när man vill ha semester, säger Agnieszka Madej, ordförande för Sveriges farmaceuter och fortsätter:

– Det är klart att det påverkar arbetsmiljön negativt om man har låg grundbemanning. Man kanske inte hinner med sina arbetsuppgifter, inte hinner ta de raster man behöver, måste hoppa in för en kollega som är sjuk eller vabbar eller stannar längre eftersom det är någon som måste stänga apoteket. Det kan också göra det svårt att planera sitt liv utanför jobbet.

Tufft för apoteksfarmaceuter

”Sveriges farmaceuter anser inte att apoteksföretagen i dag uppfyller åtagandet att vara en god arbetsgivare.” Så skriver Sveriges farmaceuter i sitt remissvar till TLV, Tandvårds och läkemedelsförmånsverket, om förslaget om höjd handelsmarginal.

Pengarna bör användas till att förbättra arbetssituationen och arbetsmiljön för farmaceuterna på apoteken, anser fackförbundet.

Låg grundbemanning kan leda till stress som påverkar patientsäkerheten, enligt fackförbundets ordförande Agnieszka Madej.

– Såklart ökar det alltid risken att det blir fel om det förekommer stress under lång tid. Och ytterst är arbetsgivaren ansvarig för arbetsmiljön, säger hon.

Annika Hage Nederström, förhandlingschef på Sveriges farmaceuter, påtalar även hon att patientsäkerheten ytterst kan hotas.

– Det finns exempelvis en ökad risk att man felexpedierar. Du kan ju själv tänka dig att det är en stressad situation om du har 25 personer i kö. Hur mycket tid har du då att ge korrekt läkemedelsrådgivning till en kund som själv kanske bara vill hem så snabbt som möjligt? Kan du som farmaceut behålla lugnet, känner du dig bekväm?

Dålig bemanning utbrett problem

Det främsta arbetsmiljöproblemet, underbemanningen, gäller inte bara enstaka apotek eller kedjor.

Underbemanning är det största bekymret rent generellt, enligt förhandlingschef Annika Hage Nederström.

– Det är jämnt fördelat på alla kedjor, det är ingen som sticker ut särskilt.

En enkät Sveriges farmaceuter nyligen gjort, som Läkemedelsvärlden var först att rapportera om, bekräftar svårigheterna. Farmaceuter på apotek är mindre nöjda med sin arbetsmiljö än sina kollegor inom life science-sektorn eller offentlig sektor.

Apoteksfarmaceuter mest missnöjda

Det är första gången Sveriges farmaceuter jämför farmaceuter inom olika branscher. Farmaceuter på öppenvårdsapotek svarar i högre grad än de övriga att deras arbetsvillkor är påfrestande, att de inte får tillräckligt med återhämtning och uttrycker missnöje med ledarskapet.

Bara en av tio farmaceuter på öppenvårdsapotek håller helt med om att arbetsbelastningen är acceptabel, jämfört med dubbelt så många inom övriga sektorer.

Apoteken behöver se över farmaceuternas arbetsmiljö, tycker Annika Hage Nederström på Sveriges farmaceuter.

– Bemanningen ska vara så god att farmaceuterna får möjlighet till rast, återhämtning och har en rimlig arbetsbelastning. De ska också ha rätt till kompetensutveckling och bra betalt.

Svår arbetsmiljö på apotek

Att situationen på apotek är tuff visar även andra undersökningar. Våren 2019 gjorde Unionen en undersökning bland sina medlemmar i apoteksbranschen.

Över 70 procent av farmaceuterna och apoteksteknikerna uppger i den undersökningen att arbetsbelastningen är för hög, skrev tidningen Kollega.

Under pandemin förvärrades arbetsmiljön på apotek än mer. Det visar en vetenskaplig studie Läkemedelsvärlden rapporterat om.

Restsituationer och läkemedelsbrister har ytterligare ökat arbetsbördan på apotekspersonalen, så pass att de numera är ett arbetsmiljöproblem i sig, vilket Läkemedelsvärlden berättat.

Apotekspersonal tjänar sämre

Det är brist på farmaceuter. Många olika arbetsgivare konkurrerar om farmaceuterna. Förutom apoteken även life science-sektorn, staten, regionerna och kommunerna.

Förutom att facket anser att apoteksföretagen planerar en för låg grundbemanning, kan det också vara svårt att rekrytera farmaceuter till de tjänster som finns

Apoteksfarmaceuter har ofta lägre löner än farmaceuter i andra sektorer. En apotekare eller receptarie inom industrin tjänar i genomsnitt 24 000 respektive 21 000 kronor mer i medellön i månaden än en apotekare eller receptarie på apotek. Detta enligt lönestatistik Svensk farmaci rapporterat om.

Andra arbetsvillkor i industrin

Obekväma arbetstider med kvälls- och helgarbete kan också göra det svårt att rekrytera farmaceuter till apotek, enligt ordförande Agnieszka Madej.

– Att arbeta som farmaceut inom industrin eller på apotek är helt olika jobb. Förutom arbetstiderna har du kundkontakt på apotek. Det kan innebära att man kan utsätts för hot, våld, kränkningar och andra oönskade beteenden, något som vi arbetar mot.

Farmaceuter på apotek som har öppet sju dagar i veckan, med långa öppettider, kastas mellan pass med olika arbetstider. Det berättar Karin Gummesson, ordförande för apotekssektionens styrelse.

– Att växla mellan tidiga morgnar, kvällar och helger, ställa om hela tiden, är slitsamt. Man jobbar i högt tempo i fem-sex dagar och har sen kanske bara någon dags ledighet innan nästa pass. Kanske jobbar man elva timmar någon dag.

Hälsorisk att jobba på apotek

Just farmaceuter på apotek har sämst resultat på alla frågor som handlar om återhämtning i Sveriges farmaceuters nya miljöenkät.

– Man ligger i ytterkanten hela tiden, det är en utmaning för hälsan, konstaterar Karin Gummesson.

Enligt Försäkringskassan är det ett riskyrke att jobba på apotek.

En studie från Försäkringskassan visar att apotekspersonal med olika utbildningar – apotekare precis som receptarier och apotekstekniker – har hög risk för sjukfrånvaro. Då handlar det om en överrisk för både fysiska och psykiska sjukdomar.

Trenden fortsätter enligt den senaste statistiken från Försäkringskassans för 2022. Både apotekare och receptarier är oftare sjukskrivna och har fler sjukskrivningsdagar än genomsnittet för personer i andra yrken med samma utbildningsnivå.

Har minimibemanning

Verksamhetens behov styr allt, menar Karin Gummesson.

Det måste alltid finnas en farmaceut på plats för att apoteket ska få ha öppet.

– Arbetsgivarna har så få farmaceuter som möjligt, en minimibemanning. De tar inte höjd för sjukdom eller vabbande. Man kan behöva hoppa in för att täcka upp för en kollega och på mindre apotek är man ofta ensam farmaceut, berättar hon.

– Dessutom krävs det att du är flexibel och kan byta arbetsplats. Jobbar du på en apotekskedja kan du bli ivägskickad för att jobba på ett helt annat apotek.

Att kombinera apoteksjobb med oregelbundna arbetstider med ett vanligt familjeliv kan vara problematiskt, säger Karin Gummesson.

– Du kanske jobbar till tio eller halv elva på kvällen, sen ska du ändå upp och se till att barnen kommer iväg på morgonen.

Svårt att få ledigt

Karin Gummesson bekräftar att det kan att det kan vara knepigt för farmaceuter att få ledigt.

– Du kan behöva lämna in önskemål ett halvår i förväg och när du fått ett schema kan det vara svårt att göra ändringar.

Att farmaceuter måste ge avkall på raster och att behöva jobba över är ingen ovanlighet, enligt Karin Gummesson.

En omöjlig ekvation

Enkäten som Sveriges farmaceuter gjort visar att farmaceuter på öppenvårdsapotek också är mest missnöjda med ledarskapet på jobbet.

Apotekssektionens Karin Gummesson är inte förvånad. Att vara en bra chef på apotek är en omöjlig ekvation, anser hon.

Chefen ska se till att verksamheten genererar vinst, samtidigt vara en bra ledare och hålla ihop gruppen och måste dessutom själv göra akututryckningar för att hoppa in och fylla hål i schemat. Det är otroligt taskiga förutsättningar för att vara en bra chef.

Apoteksfarmaceuter är lojala

Karin Gummesson poängterar att facket arbetar med arbetsmiljön på apotek. Sveriges farmaceuter har, tillsammans med Unionen, anmält tre apotek i Värmland till Arbetsmiljöverket på grund av brister i arbetsmiljön.

Men Karin Gummesson medger att det är sällsynt att de går i konflikt med arbetsgivare.

– Farmaceuter är nog en väldigt snäll grupp. Vi är tålmodiga och lojala, även om sjukskrivningstalen sticker iväg. Vi har ju ett samhällsansvar.

Förutom recepthantering och läkemedelsinformation har farmaceuterna även andra arbetsuppgifter som kan verka splittrande.

–  Vi ska damma i hyllorna, sköta logistik och hantering av varor, städa penicillinrummet en gång i veckan och kontrollera hållbarhet på produkterna. Man kanske skulle se över om man kan anställa personal som gör det och renodla farmaceutrollen, funderar Karin Gummesson.

Startskott för bättre arbetsmiljö

Arbetsmiljöenkäten som Sveriges farmaceuter gjort är startskottet för fackförbundets fördjupade arbete med arbetsmiljöfrågor, enligt förhandlingschef Annika Hage Nederström.

– Arbetsgivarna behöver ställa sig frågan hur de blir en attraktiv arbetsgivare för farmaceuter. Vår uppfattning är att för att farmaceuter ska hålla över tid så krävs en god arbetsmiljö, relevant kompetensutveckling och bra farmaceuter ska ha bra betalt, säger hon.

Fotnot: Nästa vecka kommer nästa artikel om apotekens arbetsmiljö. Då svarar arbetsgivarnas företrädare på kritiken.