Annons
Ny forskningsstudie:
Tuff arbetsmiljö på apoteken under pandemin
Th: Christina Ljungberg Persson. Foto: Malin Arnesson. Tv: Apoteksinteriör,. Foto: Anna Bäsén

Tuff arbetsmiljö på apoteken under pandemin

Hög arbetsbörda, konflikter med kunder och dålig intern kommunikation försvårade jobbet på apoteken.

13 sep 2023, kl 08:51
0

Annons

Det skedde stora försämringar av arbetsmiljön på apoteken under pandemin. Det rapporterar forskare vid Göteborgs universitet och Åbo akademi i en ny studie.

Studien är publicerad i Exploratory research in clinical and social pharmacy.

Sjuka kunder på apoteken under pandemin

Apotekspersonal var en utsatt yrkesgrupp under covid-19-pandemin, framhåller forskarna.

Kunder som kom in på apoteket fast de var sjuka och som inte accepterade restriktionerna var faktorer som ökade påfrestningarna i jobbet. Det tillkom också många nya arbetsuppgifter för personalen.

Forskarna gjorde studien med hjälp av en enkät som distribuerades till alla farmaceuter (receptarier och apotekare) på apotek i Sverige. Det var 2 034 personer, motsvarande 41 procent, som besvarade enkäten.

Kundkonflikter och splittring

De flesta farmaceuterna, 62 procent, ansåg att arbetsbelastningen ökade under pandemin. Samtidigt rapporterade de försämrad arbetsmiljö.

47 procent tyckte att den fysiska arbetsmiljön blivit sämre medan 59 procent ansåg att den psykosociala arbetsmiljön hade försämrats.

En orsak som många lyfte fram var konflikter till följd av att en del kunder inte ville följa restriktionerna. Farmaceuterna beskrev även en ökad splittring i arbetet när deras ordinarie arbetsuppgifterna utökades med snabbt införda nya arbetsuppgifter under pandemin.

Dålig intern kommunikation

En ny arbetsuppgift var till exempel att hålla koll på att antalet kunder inne på apoteket inte översteg det tillåtna enligt restriktionerna. Andra var extra städningar och att ta emot kunder utanför apoteket.

Deltagarna i studien var inte heller nöjda med kommunikationen inom apoteksföretagen under pandemin. De beskrev att både företagen och samhället generellt visade en bristande förståelse för arbetssituationen på apoteken.

Dessutom fanns en rädsla hos apotekspersonalen för att smittas av covid-19.

“Tydlig kommunikation viktig”

Forskaren Christina Ljungberg Persson är apotekare och universitetslektor i samhällsfarmaci på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Hon är studiens förstaförfattare.

– När övrig hälso- och sjukvård blev mindre tillgänglig var apoteken fortfarande öppna vilket ledde till att kunder i ökande utsträckning kom till apotek för rådgivning även om de var sjuka, säger hon i ett pressmeddelande.

– Tydlig kommunikation inom ett apoteksföretag är viktigt för att visa att ledningen förstår belastningen en pandemi innebär för farmaceuterna som möter kunderna.

Vill se fler studier om patientsäkerhet

Trots den ökade arbetsbelastningen och försämringen i arbetsmiljön ansåg 55 procent av de svarande att patientsäkerheten på apotek inte hade påverkats.

Detta resultat är inte i linje med andra studier där hög arbetsbelastning och sämre arbetsmiljö ofta kunnat kopplas till försämrad patientsäkerhet. Forskarna efterlyser därför fler studier om patientsäkerheten på svenska apotek under pandemin.