Annons

Apoteket valdes in som medlem i FIP

Under den senaste kongressen valdes Apoteket in som medlem i FIP. Men förfarandet gick märkligt till och uppfattningen om Apoteket är ett företag eller en organisation går isär.

19 sep 2003, kl 17:25
0

Under FIP-kongressen i Sydney, som avslutades den 9 augusti, valdes Apoteket AB in som medlem av den internationella farmaciorganisationen FIP. Detta skedde trots att FIP:s stadgar säger att enbart juridiskt stiftade organisationer, och inte kommersiella företag, kan bli medlemmar.
För att möjliggöra Apotekets medlemskap infogades ett tilllägg till stadgarna som gör det möjligt att undanta från medlemskravet enligt stadgarna. Men tillägget gjordes efter det att Apoteket valts in som medlem.
? Så löper arbetet på våra kongresser, nya medlemmar behandlas alltid före stadgeändringar, säger Ton Hoek, generalsekreterare i FIP.
Även om stadgeändringen hade tagits först, hade det inte gjort någon skillnad eftersom de ändrade stadgarna börjar gälla först vid nästa möte. Men att det var något problem med Apotekets inval förnekar Ton Hoek.
? Enligt svensk lag är inte apoteket ett företag. Det är en icke vinstdrivande organisation. Därmed är det inget problem med FIP:s stadgar.
Enligt Apoteket självt är företaget ett statligt ägt bolag. Som Läkemedelsvärlden tidigare berättat ska det i år lämna en vinst på 100 miljoner kronor till staten.Varken ja eller nej

Sveriges Farmacevtförbund, SFF, var innan omröstningen tveksamt till att Apoteket skulle bli medlem.
?Byrån, FIP:s styrelse, gjorde bedömningen att Apoteket passade in enligt stadgarna. Därmed rekommenderade de inval av Apoteket och då har Council, som fattar det formella beslutet, ingen anledning att gå emot den rekommendationen, säger Ronnie Hansson, ordförande i SFF.
? Jag kände att jag varken kunde rösta ja eller nej. Därför la jag ner min röst, fortsätter Ronnie Hansson.
Den andra svenska medlemsorganisationen, Apotekarsocieteten, röstade för Apotekets medlemskap.
? Principiellt har Apotekarsocietetens styrelse inget emot det eftersom det förefaller vara det enda sättet att få representation för svensk apoteksfarmaci i FIP, säger Björn Lindeke, vd för Apotekarsocieteten.
? Men vi tycker det hade varit bättre att vi som oberoende organisation hade fått förtroendet att representera svensk apoteksfarmaci. Men där har Apoteket alltid ställt sig på tvären.Svensk anpassning

Enligt Thony Björk, informationsdirektör på Apoteket, har FIP som mål att samla företrädare för samtliga apotekssystem. Därmed måste FIP ta hänsyn till de nationella regler och system som finns.
? Då är det inte rimligt att stänga ute Apoteket bara för att det är ett statligt bolag. FIP har gjort en anpassning till ett faktiskt fall i ett aktuellt land.
Både SFF och Apotekarsocieteten är tveksamma till att fortsätta sina medlemskap i FIP.
? Vi ska ta upp frågan till diskussion på vårt fullmäktigemöte i november, säger Lennart Axelsson, förbundsdirektör i Sveriges Farmacevtförbund.
? Apotekarsocieteten kommer inte att betala medlemsavgiften som vanligt i januari utan frågan om medlemsskap kommer att tas upp på fullmäktige i maj. Medlemsskapet kostar för mycket i relation till vad vi får ut av det, säger Björn Lindeke.
Hur mycket Apoteket ska betala i medlemsavgift är ännu inte klart. Men både SFF och Apotekarsocieteten betalar runt 19000 Euro om året. En liknande summa är trolig för Apoteket.