Annons

Apoteket tvingas till sparåtgärder

När intäkterna nu är mindre än väntat för Apoteket får både personal och patienter ta smällen. Stängda apotek och sämre tillgänglighet väntar till hösten.

27 jun 2003, kl 18:27
0

Annons

Läkemedelskostnaderna ökar mindre än väntat, vilket gör att intäkterna för Apoteket är lägre än budgeterat. Nyligen nekade Läkemedelsförmånsnämnden Apoteket ett extra marginaltillskott om 200 miljoner kronor vilket resulterar i att Apotekets ekonomiska läge är bekymmersamt. Företaget tvingas därför till att göra nerdragningar av sin kostnadsmassa motsvarande 300 heltidstjänster.

? Att ökningstakten minskar är positiv för samhället, men inte för Apoteket, säger Thony Björk, informationsdirektör på Apoteket.

? Det kan bero på en ökad medvetenhet runt läkemedelskostnader hos både förskrivare och allmänhet, men det är för tidigt att säga med säkerhet. Det kräver en djupare analys.

Apotek stängs till hösten

Thony Björk säger att pensionsavgångar och visstidsanställningar till viss del kommer att klara av besparingskraven. Han tror också att man tvingas till en minskad nyrekrytering, vilket leder till en personalminskning. Han hoppas dock att man ska slippa varsla några anställda.

? Naturligtvis får det konsekvenser för tillgängligheten på läkemedel, säger Thony Björk, som inte kan utesluta att apotek kan komma att stängas under hösten.

Andreas Rosenlund, pressekreterare på Apoteket, berättar att Apotekets verksamhet ska vara anpassad till intäkterna, vilket den nu alltså inte är. Neddragningarna kommer att ske under hösten 2003.

? Det kan också bli så att vissa projekt läggs ner eller senareläggs, liksom att investeringar skjuts på framtiden. Vi får se efter sommaren hur det blir, säger Thony Björk.

Utdelning till staten

Trots de sämre intäkterna har Apoteket som mål att klara avkastningskravet om 100 miljoner kronor till ägaren, staten. Eftersom Apoteket lyder under aktiebolagslagen kan företaget inte drivas med förlust, enligt Thony Björk.

? Och eftersom ägarnas avkastningskrav står krav måste vi göra så här.

Enligt Thony Björk beror Apotekets lägre intäkter av tre anledningar:

1. En lägre försäljningsvolym än den förväntade.

2. En lägre prisnivå beroende på generikareformen som infördes 1 oktober förra året, som är positiv för samhället, men den ger också lägre intäktsnivåer för Apoteket.

3. En oförändrad apoteksmarginal på läkemedel inom läkemedelsförmånen.

Det pågår en diskussion hur den nya marginalen skulle kunna konstrueras. Thony Björk ser gärna en marginal som baseras utifrån de tjänster som Apoteket utför, och inte försäljningsvolymen.

? Idag får vi lägre intäkter för att vi byter till generiska läkemedel, trots att vi utför ett merarbete. Jag ser hellre att vi får betalt per insats, till exempel för varje rådgivning, varje expediering eller varje läkemedelsgenomgång.

Rimlig avkastning

Apotekets styrelseordförande Jan Bergquist anser att Apoteket måste sköta sitt samhällsuppdrag inom läkemedelsområdet samtidigt som man lever upp till avkastningskravet från ägaren.

? Staten har ett kapital om 1,8 miljarder kronor investerat i Apoteket. En avkastning om 100 miljoner motsvarar 5,5 procent och är en högst rimlig avkastning.

Jan Bergquist menar att den sammatagna tillgängligheten till hösten kommer att bli lika bra som tidigare, men inte heller han kan garantera att det inte kommer vara sämre tillgänglighet på vissa ställen.

? På senaste styrelsemötet beslutade vi att lägga ner två apotek, ett i Rågsved i södra Stockholm och ett i Huskvarna, på grund av dålig lönsamhet.

Tillgängligheten kommer att hållas uppe genom att tillgång till Kundcentrum frigör farmacevttid på befintliga apotek, enligt Jan Bergquist.

? Vi tittar också på att öppna fler apotek i till exempel köpcentrum där mycket folk befinner sig. Därav kan det bli aktuellt med fler stängda apotek.