Annons

Plendil ska inte tas med rödvin på fastande mage

Ett kanadensiskt forskarlag skriver i senaste Clinical Pharmacology & Therapeutics att människor som tar en Plendil som depottablett tillsammans med rödvin på fastande mage riskerar problem.

25 jun 2003, kl 15:50
0

Studien, som bara omfattade 8 personer, undersökte hur bland annat rödvin påverkade upptaget av felodipin (Plendil). Då felodipin togs samtidigt med rödvin på fastande mage upptogs endast spårmängder av substansen i blodet. Fyra timmar senare, då deltagarna åt lunch, steg felodipinhalterna dramatiskt i blodet.

? Man går snabbt från ingen effekt till toxisk effekt. Det är som att ta en överdos, säger författaren, David G Bailey, vid London Health Sciences Centre i Ontario, Kanada, till Reuters.

Bailey menar att depotformen av felodipin genomgår något som han kallar ?dose dumping?, när den tas på fastande mage med rödvin. När läkemedlet tas med rödvin verkar det stanna i magen utan att föras vidare till tarmen. När maten kommer fyra timmar senare förs tabletten vidare och frisätter då en stor dos. Bailey rekommenderar därför patienter att inte ta felodipin som depottablett med rödvin på fastande mage.

8 personer tog felodipin som depottablett på fastande mage med antingen ett glas rödvin eller ett glas vatten. Efter fyra timmar fick de lunch och halterna av felodipin i blodet mättes kontinuerligt under 8 timmar. Halterna i blodet av felodipin var högre hos dem som tog tabletten med vatten än hos dem som tog med vin. Efter lunch steg halten dramatiskt hos dem som tog tabletten med rödvin, men inte hos dem som tog med vatten.