Antikropp visar god effekt mot multiresistent hiv
Foto: Istock

Antikropp visar god effekt mot multiresistent hiv

Antikroppen ibalizumab sänkte i en studie virusmängden hos majoriteten med multiresistent hiv.

17 aug 2018, kl 10:08
0

Annons

Tack vare fler effektiva läkemedel och kombinationsbehandlingar är hiv i dag för den stora merparten av dem som har infektionen inte längre livshotande. Dagens mediciner håller nere virusnivåerna och har gjort hiv till en kronisk sjukdom som kan hållas under kontroll och som det går att leva ett långt och gott liv med.

Det finns dock en liten grupp av patienter vars infektion utvecklar resistens mot alla de behandlingar som hittills har funnits tillgängliga. Deras virusnivåer stiger och de kan drabbas av det livshotande tillståndet aids. Det är därför angeläget att få fram nya behandlingsalternativ för den lilla andel av hiv-patienter vars infektion blivit resistent mot alla de befintliga läkemedlen.

Tidigare i år godkände den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA ibalizumab för behandling av denna patientgrupp, med multiresistent hiv. FDA-godkännandet skedde enligt en särskild, förkortad procedur och en ansökan om europeiskt godkännande behandlas för närvarande av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA.

Ibalizumab är den första monoklonala antikroppen som godkänts för hiv-behandling. Läkemedlet är riktat mot den primära receptorn för hiv:s inträde i de viktiga immunceller som kallas CD4-T-celler. Därmed hindrar behandlingen viruset från att ta sig in i dessa celler.

I en studie som publicerats i New England Journal of Medicine prövade amerikanska forskare vid bland annat Yale University ibalizumab hos 40 allvarligt sjuka hiv-patienter som var resistenta mot annan tillgänglig behandling.

Patienterna fick ibalizumab, som ges intravenöst varannan vecka. De fick samtidigt fortsätta med bästa möjliga övriga behandling, som alltså tidigare inte gett dem tillräcklig effekt.

Studien pågick i sex månader. Efter en vecka med imalizumab sjönk virusmängden i blodet hos flertalet av patienterna. Virusmängden är en viktig markör för hiv-infektionens allvarlighetsgrad. Efter 25 veckor hade virusmängden hos hälften av patienterna blivit så låg att den inte kunde detekteras. Forskarna såg också att antalet CD4-T-celler ökade hos många, vilket är ett tecken på att immunförsvaret stärktes. Den vanligaste biverkningen var diarré, vilket drabbade en femtedel.. En patient fick en allvarlig inflammatorisk biverkning som gjorde att behandlingen måste avbrytas. Några andra slutade i förtid av olika andra orsaker. Totalt var det 31 patienter som fullföljde den halvårslånga behandlingen.

Forskarna anser att den goda effekten hos de flesta av patienterna är uppmuntrande och visar att imalizumab kan vara en effektiv behandlingsstrategi i kombination med andra läkemedel för patienter med multiresistent hiv-infektion.

– De här patienterna hade extremt avancerad hiv med resistenta virus och mycket begränsade behandlingsmöjligheter. Att se att viruset kan tryckas ned hos så många av dem är fantastiskt. Resultatet visar på en ny mycket välbehövlig behandlingsmöjlighet, sade en av forskarna, docent Brinda Emu vid Yale University, i en kommentar när studien publicerades. Jag ser fram emot fortsatta diskussioner om vilken plats den här behandlingen bör få i behandlingsparadigmen vid hiv. Men med tanke på den förkortade godkännandeproceduren får vi inte heller glömma att fortätta att noggrant utvärdera biverkningsprofilen.