Annons

Anastrozol minskade behov av omfattande bröstkirurgi

Hormonell behandling med anastrozol (Arimidex) preoperativt minskar risken för omfattande kirurgiska ingrepp vid bröstcancer. Det visar resultat från den så kallade IMPACT 1-studien som kommer att presenteras vid en bröstcancerkonferens i San Antonio, USA, på onsdag.

1 dec 2003, kl 18:12
0

Studien visar att preoperativ behandling med anastrozol under tre månader före operationen leder till att tumören krymper. Detta innebär att det kirurgiska ingreppets omfattning kan minska.

I studien jämfördes så kallad neoadjuvant hormonbehandling med anastrozol respektive tamoxifen vid hormonberoende bröstcancer hos postmenopausala kvinnor.

Denna preoperativa behandling ges idag antingen för att man ska kunna operera en tumör som tidigare bedömts omöjlig att operera, eller för att kunna göra en operation där ett totalt avlägsnade av bröstet, mastektomi, bedömts vara det enda alternativet.

IMPACT 1 omfattade 330 kvinnor med antingen relativt små tumörer eller stora tumörer som normalt skulle krävt mastektomi. Inga kvinnor med inoperabel bröstcancer ingick i studien.

I en delgrupp om 124 kvinnor som vid studiens början satts upp för operativ borttagning av hela bröstet såg man en stor skillnad i effekt mellan de båda läkemedlen. I anastrozolgruppen behövde dubbelt så många av patienterna bara genomgå en mindre omfattande operation där man inte tog bort hela bröstet, jämfört med gruppen som fick behandling med tamoxifen.