Annons

Analys ifrågasätter preventiv behandling med statiner

Det finns idag inte något bevis för att patienter utan tidigare historia av hjärtkärlsjukdom ska behandlas med statiner. Det är slutsatsen i en Cochrane-översikt.

19 jan 2011, kl 11:37
0

Forskarna från Cochrane Heart Group har i en systematisk översikt gått igenom 14 studier med totalt drygt 34 000 patienter som behandlats med statiner i preventivt syfte, färre än 10 procent av patienterna hade en historia av hjärtkärlsjukdom.

Cochraneforskarnas
slutsats är att mycket lite talar för att det är kostnadseffektivt att som primärprevention behandla patienter med statiner. Resultatet av översikten, i vilken man kombinerade data från åtta studier av studierna med totalt 28 000 patienter, är att statiner i den här gruppen minskar risken att dö från nio till åtta per tusen personer som behandlas varje år.

Även om de
genomgångna studierna visar en minskning i dödlighet, liksom hjärtinfarkter och minskad kolesterolhalt i blodet hos de som behandlats med statiner menar forskarna att trovärdigheten i studierna kan diskuteras.
Till exempel var alla utom en av de 14 studierna industrisponsrade, vilket forskarna menar innebär en större risk för selektiv och partisk rapportering.
Forskaren Fiona Taylor säger i ett uttalande att man bör göra en noggrann bedömning av patienters riskprofil innan man förskriver statiner, eftersom industristödda studier är källan till den stora majoriteten av de publicerade studierna.

De två
storsäljande statinerna Pfizers Lipitor och Astrazenecas Crestor har idag en global försäljning på tillsammans cirka 16 miljarder dollar.