Allt för hälsan under ett tak i Storbritannien

Att kunna gå till doktorn, optikern, tandläkaren och apoteket på ett och samma ställe är en modell som prövas i Storbritannien.

4 jul 2002, kl 07:16
0

I Storbritannien har regeringen lagt ett förslag till förändringar i primärvården som bland annat innebär att man inrättar ?one-stop health shops? där primärvård, apotek, tandläkare och optiker ska arbeta tillsammans. Lagens syfte är att göra det enklare för patienterna genom att samla olika former av hälsotjänster under samma tak. Reformen ska också öka det lokala ansvaret för sjukvården och ge hälso- och sjukvårdspersonalen större inflytande över vården.
Olika delar av sjukvården ska samverka för att ge bästa möjliga vård. Ett av förslagen innebär till exempel att läkaren skickar receptet till apoteket så att medicinen kan hämtas direkt efter läkarbesöket.
I lagförslaget ingår också att varje individ i Storbritannien ska få ett elektroniskt patientkort. Där ska alla medicinska data om patienten registreras.
I lagförslaget ingår också att man inrättar ?drop-in-hälsocentraler? vid stora affärsgator, dagkirurgi vid lokala vårdcentraler och en ny typ av hälsocentra där man kan få råd och behandling av sjukgymnaster, fotvårdsspecialister m m.


Trend i tiden
Ett öppenvårdsapotek av den nya modellen invigdes i slutet av februari i norra London. Förutom apotekspersonal finns en anställd läkare och sjuksköterska liksom företrädare för alternativ behandling. Efter att ha fått råd från apotekaren kan kunderna boka tid för lämplig behandling.
? Apoteksansvariga måste hela tiden investera i verksamheten och utveckla ny typ av service för att stärka apotekens roll i primärvården, sade apoteksinnehavaren David Sharpe. Det nya apoteket visar hur olika specialister kan bidra med lämplig och närliggande vård för patienter och kunder. Att sjukvårdspersonal samarbetar med företrädare för olika inriktningar av hälsovården är en trend som ligger i tiden.