Annons

Alla erbjuds aktiv behandling i studie på njurcancer

Samtliga patienter med avancerad njurcancer i en pågående klinisk studie med läkemedlet sorafenib (Nexavar) erbjuds aktiv behandling efter positiva resultat.

20 apr 2005, kl 13:23
0

Hälften av de 800 patienterna med avancerad njurcancer som deltar i en pågående fas III-studie på läkemedlet sorafenib har hittills behandlats med placebo. Även dessa kommer nu att erbjudas aktiv behandling. Studien kommer att fortsätta, men samtliga patienter kommer att behandlas med sorafenib. Primära mål med studien är att utvärdera total överlevnad, tid till tumörprogression samt tolerans.

Nexavar är ett läkemedel i tablettform som verkar genom att både hämma tumörcellstillväxt och kärlnybildning i tumörer. Nexavar har förutom lovande resultat i behandling av njurcancer också visat god effekt i fas II-studier på lever- och hudcancer. Sorafenib är klassificerat som ett särläkemedel (orphan drug) genom de amerikanska och europeiska registreringsmyndigheterna vad gäller behandling av avancerad njurcancer.

Njurcancer drabbar årligen runt 2500 patienter i Norden. Hos ungefär hälften av dessa går det att ta bort tumören kirurgiskt, men hos övriga har cancern spritt sig redan vid upptäckten. Hos dessa patienter finns det i dagsläget ingen effektiv behandling.