Annons
Äldre med tarmsjukdom får mindre nya läkemedel
Foto: Istock

Äldre med tarmsjukdom får mindre nya läkemedel

Äldre patienter med inflammatorisk tarmsjukdom får mer kortison och mindre biologiska läkemedel, visar studie.

14 nov 2017, kl 11:08
0

Annons

Åsa Hallqvist Everhov, forskare vid institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet. Foto: Fotogruppen SÖS

Forskarna som ligger bakom studien är verksamma vid en rad sjukhus i Sverige, men också Storbritannien och USA. Syftet med studien, som är en registerstudie som publiceras i tidskriften Gastroenterology, var att kartlägga förekomsten av inflammatorisk tarmsjukdom i olika åldersgrupper och se om behandlingarna skiljde sig åt mellan grupperna.

Inflammatorisk tarmsjukdom innefattar Crohns sjukdom, som kan ge inflammation i hela tarmsystemet, och ulcerös kolit som drabbar tjock- och ändtarmen. Diagnoserna förväntas öka hos personer över 60 år på grund av en åldrande befolkning och en total ökning av sjukdomen.

Genom att studera svenska register identifierade forskarna alla nyinsjuknade patienter i inflammatorisk tarmsjukdom mellan 2006 och 2013. Data samlades in om sjukvårdskonsumtion i form av öppenvård och inläggningar, läkemedelsbehandlingar och operationer relaterade till tarmsjukdomen.

Det totala antalet patienter var närmare 28 000. De delades in i åldersgrupperna under 18 år, 18-59 år och 60 år och över. De följdes upp i upp till nio år.

Resultatet visade att 23 procent, närmare en fjärdedel av alla patienter, fick sin diagnos när de var 60 år eller äldre. Resultatet visade också att den äldre gruppen i lägre grad än de två yngre patientgrupperna fick immunmodulerande läkemedel, det vill säga de moderna biologiska läkemedel som det går att behandla inflammatorisk tarmsjukdom med. Istället fick de mer systemiska kortisonpreparat, den äldre sortens behandlingsmetoder. Detta trots att riktlinjerna för behandling inte skiljer sig åt för äldre personer.

Studien visade också att tarmkirurgi var vanligare i den äldsta gruppen. Tidigare studier har indikerat att patienter med sjukdomsdebut i hög ålder oftare får en mildare variant av sjukdomen. Men forskarna bakom den aktuella studien skriver i sin artikel att detta kan vara en felaktighet, eftersom de slutsatserna har baserats på vilka läkemedel patienterna får.

Äldre personers medicinering måste ofta anpassas till en större samsjuklighet och flera andra läkemedel. Att de inte får en typ av behandling för sin tarmsjukdom behöver därför inte betyda att de har en mildare form av sjukdomen.

– Vi vet inte orsaken till det här, säger Åsa Hallqvist Everhov, kolorektalkirurg på Södersjukhuset i Stockholm och försteförfattare till studien, i ett pressmeddelande. Det skulle kunna handla om antingen underförskrivning till äldre eller ett adekvat val då de nyare läkemedlen är förenade med vissa risker och biverkningar.

Forskarna planerar nu en ny studie för att undersöka orsakerna bakom skillnaderna i läkemedelsbehandling.