Annons
Så ska känsliga läkemedel hanteras vid värmebölja

Så ska känsliga läkemedel hanteras vid värmebölja

Har du koll på vilka mediciner som är känsligast för höga temperaturer och hur de bör hanteras vid en värmebölja?

4 jun 2019, kl 14:15
0

Annons

Förra årets sommar var som bekant den varmaste sedan åtminstone 1951 i vårt land. Och SMHI slår fast att värmeböljor kommer att inträffa allt oftare så vi har all anledning att förbereda oss för att klara av dem på bästa sätt.

Detta har Region Stockholm tagit fasta på. I sin ”Handlingsplan värmebölja” har regionen samlat information om vad som är viktigt för hälso- och sjukvårdspersonal att tänka på under perioder med höga sommartemperaturer. I handlingsplanen informerar regionen handfast om bland annat vilka läkemedel som är särskilt känsliga om tropikhettan slår till. Det handlar om läkemedel där den aktiva substansen extra lätt bryts ned vid hög temperatur så att läkemedelseffekten försämras eller förstörs.

Till exempel är lösningar, brustabletter, munsönderfallande tabletter, kapslar och buckala (placeras under överläppen) tabletter generellt sett mer känsliga för hög luftfuktighet och värme över 25 grader än konventionella tabletter, som vanligen är mer klimattåliga.

Även suppositorier är värmekänsligare än vanliga tabletter. Men man ska ändå inte låta sig frestas att sätta in suppositorierna i kylskåp om det står på dem att de ska förvaras i rumstemperatur. Även kyla kan nämligen påverka dem negativt.

Grundrekommendationen i handlingsplanen är att alltid se efter i FASS hur en viss medicin bör förvaras och se till att följa dessa anvisningar. Vårdpersonalen uppmanas också att vid en värmebölja hålla extra noga koll på temperaturen i läkemedelsrum och på andra ställen där läkemedel förvaras. Kontrollerna bör ske dagligen om det är varmare än 23 grader i förrådet och dokumenteras noga. Dessutom bör känsliga läkemedel synas ordentligt före användning och kasseras om man ser färgändringar, fällningar eller andra förändringar som kan tyda på nedbrytning.

Med denna handlingsplan följer Region Stockholm många andra regioners och andra myndigheters exempel och vässar efter fjolårets extremheta sommar sin folkhälsoberedskap inför kommande värmeböljor. Redan i höstas gav Folkhälsomyndigheten, som Läkemedelsvärlden rapporterat, ut sina råd och rekommendationer.