Annons
Vinnova-stöd till projekt för antibiotikasmart Sverige

Vinnova-stöd till projekt för antibiotikasmart Sverige

25 miljoner ges vision om att skapa ett antibiotikasmart Sverige. Om tio år ska visionen vara uppnådd.

18 nov 2019, kl 10:38
0

Ulrica Dohnhammar. Foto: Privat.

Ulrica Dohnhammar. Foto: Privat.

Antibiotikaprojektet Spirha har gått i graven. I stället har det visionsdrivna projektet Ett antibiotikasmart Sverige tagit vid.

Nyligen meddelade innovationsmyndigheten Vinnova att projektet tilldelas totalt 25 miljoner kronor under fem år för att verkställa visionen. Folkhälsomyndigheten och forskningsinstitutet Rise äger projektet, i vilket även SKL och organisationerna Strama och React ingår.

– Det är förstås jätteroligt att vi fått finansiering och kan fortsätta vårt arbete, säger Ulrica Dohnhammar, utredare vid Folkhälsomyndigheten och en av ledarna för projektet.

Målet är att alla regioner, 100 kommuner och en miljon invånare i Sverige ska vara ”antibiotikasmarta” till 2030. Man ska dessutom ha genomfört 10 internationella antibiotikasmarta samarbetsprojekt tills dess.

Vad som exakt menas med antibiotikasmart är inte definierat vid projektets start, vilket är ett medvetet val, säger Ulrica Dohnhammar.

– Det finns ett brett engagemang för antibiotikaresistensfrågan i Sverige med många aktörer som gör mycket bra. Vi vill koordinera insatser, sprida fungerande arbetssätt och uppnå en hållbarhet i arbetet snarare än att fokusera på specifika målnivåer för olika saker.

Till en början ska man sammanställa goda exempel och smarta arbetssätt som redan finns runt om i landet och sprida till kommuner och regioner. Det kan till exempel handla om Stramas insatser för att förbättra antibiotikaförskrivningen inom primär- och slutenvården och arbete med hygienrutiner på förskolor.

I projektet ingår också tre pilotkommuner och -regioner där man ska prova nya arbetssätt som senare kanske kan spridas till fler. Så småningom är tanken att man ska komma fram till ett antal kriterier som måste uppfyllas för att en kommun eller region ska kunna kalla sig antibiotikasmart.

– Det kommer inte att vara en certifiering i egentlig bemärkelse, men något man kan känna sig stolt över. Vi ser det som ett sätt att göra det attraktivt för många aktörer att vara med och arbeta för visionen, säger Ulrica Dohnhammar.

På individnivå ligger fokus på att arbeta för minskad smittspridning genom god hygien och att hålla sig frisk.

– Det är något man kan engagera många kring, ingen vill vara sjuk, och där man som individ kan göra skillnad.

Projektet ingår i Vinnovas nya program Innovationsdriven hälsa. Förutom att dammsuga Sverige på redan befintliga antibiotikasamarta lösningar och arbetssätt ingår även att starta innovationsprojekt för att hitta nya tekniker, produkter och tjänster tillsammans med akademin och näringslivet.

– Det handlar både om att ta vara på den erfarenhet som finns och innovativa idéer och lösningar som kommer upp under projektets gång, säger Ulrica Dohnhammar.