Annons
Fälls för missade varningar om graviditet och amning
Foto: Istock

Fälls för missade varningar om graviditet och amning

Informationsgranskningsnämnden, IGN, fäller tillverkaren av ett läkemedel mot migrän för brister i en annons.

5 nov 2019, kl 09:20
0

Annons

Läkemedlet Zomig nasal (zolmitriptan) är en receptfri nässpray mot migränhuvudvärk och Hortons huvudvärk. Enligt produktresumén har säkerheten vid användning hos gravida kvinnor inte fastställts och det finns vissa tecken på negativ påverkan på embryot i djurstudier. Därför ska behandling av gravida bara övervägas om nyttan för modern är större än riskerna för fostret.

När det gäller amning framgår det av produktresumén att zolmitriptan passerar över till modersmjölk i djurstudier. Några data om eventuell passage till bröstmjölk hos människor finns inte och därför rekommenderas försiktighet med läkemedlet för ammande kvinnor. Amning bör undvikas under 24 timmar efter behandling.

Men i en annons om Zomig nasal stod det inget om dessa saker. Detta var, anser informationsgranskningsnämnden, IGN, extra olämpligt på grund av bilden i annonsen föreställde en ung mamma med ett mycket litet barn i knäet.

IGN fäller därför företaget Grunenthal Sweden AB som marknadsför läkemedlet för en överträdelse av det etiska regelverket. Företaget ska enligt beslutet betala en straffavgift på 90 000 kronor.

Företaget förklarar i sitt svaromål att texten i annonsen togs fram oberoende av den aktuella kampanjen med bilden av kvinnan och barnet. Dessutom kom bilden att beskäras så att det inte längre syns att mamman matar barnet med fast föda.

Företaget håller med om IGN:s kritik och lovar att arbeta om kampanjmaterialet.