TLV granskar hur många som får läkemedlet direkt
Foto: Istock.

TLV granskar hur många som får läkemedlet direkt

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ska kartlägga apotekens direktexpedieringsgrad.

29 aug 2019, kl 11:30
0

Annons

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, ska undersöka apotekens förmåga att omgående lämna ut läkemedel, den så kallade direktexpedieringsgraden. Undersökningen kommer, på uppdrag av regeringen, att göras på 150 slumpmässigt utvalda öppenvårdsapotek.

– Vi kommer bland annat se vilka kunder som inte får sina läkemedel direkt och varför de inte fått det, säger Gunilla Rönnholm, biträdande enhetschef på TLV.

I undersökningen ska expedierande personal på de 150 apoteken besvara ett antal frågor för varje kundexpediering under en dag. Frågorna handlar om vilka receptförskrivna läkemedel som kunden efterfrågat, om de har direktexpedierats eller inte samt om anledningen till att ett läkemedel inte har expedierats.

Enkätundersökningen kommer att genomföras under perioden 16–22 september. Resultatet ska presenteras för regeringen senast den 31 december 2019.

Direktexpediering innebär att en receptkund som kommer till ett apotek, utan att ha gjort någon förbeställning, får sina läkemedel expedierade direkt. Direktexpedieringsgraden mäts genom att antalet direktexpedieringar ställs i relation till samtliga efterfrågade receptorderrader.

Sveriges apoteksförening presenterade nyligen en ny rapport om tillgängligheten till läkemedel på apotek där det sägs att 96 procent av alla läkemedel expedieras direkt.