Nya råd för astmabehandling

Behandlingsrekommendationerna för astma har nu reviderats av Läkemedelsverket.
2 juni 2015, klockan 10:10

Sedan 2009, då de senaste behandlingsrekommendationerna för astma publicerades, har det tillkommit nya behandlingsmöjligheter. Läkemedelsverket har därför tillsammans med Socialstyrelsen tagit fram nya direktiv för behandlingen av sjukdomen. Riktlinjerna gäller såväl underhållsbehandling som behandling av akuta astmasymtom.

Då astma är en folksjukdom, cirka tio procent av befolkningen har symtom, är det viktigt att ta hänsyn till vilken svårighetsnivå varje patient har och behandla därefter, vilket poängteras i rutinerna. Målet för behandlingen är full kontroll av sjukdomen men samtidigt ska en underhållsbehandling kontinuerligt omvärderas för att undvika överbehandling och långtidsbiverkningar.

Andra punkter som understryks är att alla astmapatienter bör ha en individuell behandlingsplan där det ingår en beskrivning av vad man ska göra vid akuta astmaanfall.

För mer svårbehandlad astma finns det nya behandlingar med långtidsverkande antikolinergika och anti-IgE-behandling.

Arbetet med de nya riktlinjerna för att behandla kol är inte färdigt ännu och man planerar att dessa ska publiceras oktober 2015.

Andra artiklar inom samma ämne