Gabriel Wikström. Foto: Micaela Toresson/Läkemedelsvärlden

Läkemedelsfrågor kan vara en murbräcka

För att få till en kulturförändring kan läkemedelsfrågor fungera som en murbräcka, menar hälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström.
10 november 2015, klockan 17:17

Under Läkemedelskongressens två dagar har utveckling, med Sverige som Life Science-nation samt läkemedelsanvändning varit på agendan. Andra dagen inleddes med en diskussion om samverkan mellan olika professioner. Huvudtalare var folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström. Han gav ett exempel på att klyftorna inom vården ökar.

– Mellan hög- och lågutbildade kvinnor skiljer det fem år i förväntad medellivslängd. Det enda som är värre än skillnaden, är att den har ökat med nästan ett helt år på senaste tiden. Utvecklingen går åt fel håll, sade han.

Hälso- och sjukvårdssektorn kommer ha en särskild betydelse för att ändra klyftorna.

– Tittar man närmare på denna sektor, ser vi här att vi har viktiga utmaningar att ta tag i. En kulturförändring måste till inom svensk hälso-sjukvård, sade Gabriel Wikström.

80-85 procent av kostnaderna inom hälso- och sjukvård går till behandling av kroniskt sjuka. Ministern menar att det är här som kulturförändringen måste ske. Det som lever med en kronisk sjukdom lever med den 365 dagar om året, medan en läkare träffar patienten några få timmar om året. Gabriel Wikström menar att utmaningarna för en mer person- eller patientcentrerad vård är digitalisering och kompetensförsörjning.

– Det finns i dag inga system för mig som patient att delge informationen som rör mig och mitt tillstånd, sade han.

Vidare sa Gabriel Wikström att läkemedelsfrågor kan vara en murbräcka.

– Om vi lyckas med en gemensam läkemedelslista, kommer vi kraftigt att förbättra arbetsförhållanden, förbättrad patientsäkerhet, och möjlighet till att ta den svenska hälso- och sjukvården in i framtiden.

Läkemedelsfrågor är så komplexa att många aktörer ofta behöver vara inblandade, så som hälso- och sjukvård, akademin och näringsliv.

– Det finns en interaktion kring läkemedelsfrågor. Det är många gånger inom det här forumet som möjligheten att samla relevanta aktörer kring ett och samma bord finns. Att identifiera problem och utmaningar men också komma överens om hur man tar sig vidare, är nyckeln många gånger till svenska framgångar, sade Gabriel Wikström.

Därefter öppnades det upp för en paneldebatt inom området. Medverkade gjorde Sten Boström, patientrepresentant, Ann Johansson, Vårdförbundet, Gunnar Dahlberg, Läkemedelskommittén i Västmanland, Johan Olofsson, Din apotekare och Fredrik Boström, Apoteket AB.

Under dagen belystes även ämnet ordnat införande av läkemedel. Ola Weiland, infektionskliniken, Karolinska sjukhuset i Huddinge, hyllade bland annat SKL, Läkemedelsverket och TLV för snabb hantering av de nya Hepatit-C-läkemedlen.

Nästa år hålls Läkemedelskongressen 8-9 november.

Andra artiklar inom samma ämne