Annons

Xenical ingår åter i läkemedelsförmånen

Läkemedelsförmånsnämnden LFN har fattat beslut att viktnedgångsmedlet Xenical återigen ska omfattas av högkostnadsskyddet. Men vissa villkor måste uppfyllas

16 jun 2003, kl 13:37
0

Beslutet fattades av Läkemedelsförmånen LFN den 3 juni och innebär att orlistat (Xenical) omfattas av högkostnadsskyddet för behandling av personer som lider av vuxendiabetes och har ett BMI på minst 28. Läkemedlet subventioneras även för ickediabetiker med ett BMI på minst 35.
En förutsättning är att patienten går ner minst 2,5 kilo i vikt innan orlistatbehandlingen börjar. Därefter ska patienten inom tre månader gå ner minst fem procent av sin ursprungliga vikt för att behandlingen ska fortsätta.


? Beskedet är positivt för patienterna. Det betyder att man tar sjukdomen på allvar, säger Magnus Karlsson, produktchef för Xenical.Måste redogöra för villkoren

Han tycker däremot att det är olyckligt att LFN satt gränsen för subventionering vid BMI 35 istället för 30. Han menar att orlistat har visat goda effekter både på viktminskning och minskat insjuknande i diabetes hos patienter med ett BMI på minst 30. Dessutom har kostnadseffektivitet visats redan vid ett BMI om 30.


Enligt Fredrik Larsson, informatör på LFN, är orsaken till att LFN valt BMI 35 istället för 30, att orlistat är mer kostnadseffektivt vid den nivån. BMI 35 är också den nivå som används i flera andra länder.


Senast den 1 juli 2005 ska Roche redovisa en studie som beskriver hur preparatet verkligen används i den kliniska vardagen. Vidare måste Roche i sin marknadsföring redogöra för LFN:s villkor för subventioneringen.