Annons

Wyeth överklagar förlorad subvention för Lanzo

Wyeths protonpumpshämmare Lanzo var ett av de medel som förlorade subventionen efter Läkemedelsförmånsnämndens genomgång av magsyraläkemedlen. Nu överklagar företaget beslutet.

30 jan 2006, kl 13:15
0

Enligt förmånsnämndens beslut i förra veckan (se länk till höger) skulle subventionen av Lanzo upphöra från och med den första maj i år. Men i och med överklagandet kommer nu Lanzo att vara subventionerat fram till dess att ärendet har avgjorts, skriver Wyeth i ett pressmeddelande.
Anledningen till åtgärden uppges vara omsorgen om patienterna som är nöjda med sin behandling. Wyeth skriver också att Läkemedelsförmånsnämnden (LFN) inte tagit hänsyn till att det behövs en mångfald av läkemedel för att tillgodose olika behov. Som exempel nämns den munsönderfallande tablett som är till stor hjälp för patienter som har svårt att svälja.
LFN å sin sida räknar Lanzo till den grupp av snarlika läkemedel som har ett alltför högt pris jämfört med generiskt omeprazol. Nämnden anser inte att det är rimligt med subvention för ett läkemedel med en snarlik effekt när variationen i pris är så kraftig.