Volontärer ska öka vaccinationstäckningen
Vaccinationsinformation i Lindängen, Malmö. Foto: Johan Bävman.

Volontärer ska öka vaccinationstäckningen

Regeringen beviljar Röda korset två miljoner kronor till insatser i områden där få har vaccinerat sig mot covid-19.

3 nov 2021, kl 09:24
0

Annons
Sini Teng.

Sini Teng.

Sedan vaccineringen mot covid-19 började har Röda korset arbetat med att få fler personer att vaccinera sig. Organisationen har fungerat som ett stöd till vården, regioner och myndigheter genom att bland annat ha volontärer på plats på vaccinationscenter och genom att ge information om vaccinering till personer som bor i socioekonomiskt utsatta områden.

Nu beviljar regeringen Röda korset två miljoner kronor till ytterligare vaccinationsinsatser. Pengarna ska bland annat gå till arbete för att öka vaccineringen i grupper och områden där få har vaccinerat sig.

– Hittills har det inte varit svårt att hitta volontärer till vårt arbete. Det är fint att se vilken uppslutning det har varit av människor som vill hjälpa till. Det är något som man kan ha med sig i framtida kriser, säger Sini Teng, som är verksamhetsutvecklare på Röda korset och har jobbat med vaccinationsinsatserna under pandemin.

1 800 volontärer från Röda korset

Under den stora massvaccineringen av allmänheten fanns 1 800 volontärer från Röda korset på plats på vaccinationscenter runt om i landet. Där hjälpte de vårdpersonalen i arbetet före och efter själva vaccineringen.

Nu när massvaccineringen är slut läggs mycket fokus i stället på att nå ut till personer som ännu inte vaccinerat sig. Informationsinsatserna är utformade utifrån lokala behov och har sett olika ut, berättar Sini Teng. De utgår dock alltid ifrån att volontärerna tillgängliggör myndigheters och vårdguiden 1177:s information om testning och vaccin mot Covid-19.

– Några insatser har varit i fysisk form genom lokala insatser i ett bostadsområde eller uppsökande verksamhet för en specifik målgrupp på platser där de rör sig. Några har bedrivits med hjälp av lådcyklar som stöd. Lådcykeln har då varit en bas att utgå ifrån där volontärer erbjuder samtalsstöd, fika och tillgängliggör information om testning och vaccin, säger hon.

Vad kan ni som frivilligorganisation bidra med i vaccinationsarbetet som regioner, vården och myndigheter inte kan?

– Det handlar inte om att vi ska ersätta offentliga aktörer, utan vår roll är att komplettera deras arbete. När det gäller vaccineringsstöd kan till exempel våra volontärer göra sådant arbete som är utöver det medicinska. När sjukvårdspersonalen efter vaccineringen håller koll på eventuella biverkningar kan volontärer i stället vara ett medmänskligt stöd.

– Det finns många människor i utsatta situationer som känner tillit till Röda korset, och vi kan därför vara ett viktigt komplement till alla aktörer. Vi ska kunna erbjuda något utöver som regionerna och det offentliga gör.

Målgrupper som drabbats hårt av pandemin

Under året har cirka 500 volontärer från Röda korset arbetat med att informera om vaccinering mot covid-19, bland annat i socioekonomiskt utsatta områden i Sverige.

– Röda korset fokuserar alltid på situationer där risken för utsatthet är särskilt stor. Många av människorna vi möter har drabbats hårt av coronapandemins direkta och indirekta konsekvenser. Det gäller personer i socioekonomiskt utsatta områden men också personer i hemlöshet, papperslösa, asylsökande, ensamkommande, frihetsberövade personer och äldre isolerade, ensamma personer. De är viktigt att de får en rättvis tillgång till information och stöd efter information, säger Sini Teng.

Röda korset samarbetar också med regionerna i vaccinationsarbetet. Vid Rödakorsethuset i Skärholmen i Stockholm, dit människor i utsatta situationer kan komma för mat, vila eller dusch, har sjukvårdspersonal från regionen kommit och vaccinerat på plats.

– Det är en trygg plats för de människor som kommer dit och det är därför jättebra att de kan vaccinera sig när de är där, säger Sini Teng.

De två miljoner kronor som regeringen nu beviljar Röda korset ska gå till att fortsätta och förstärka vaccinationsinsatserna mot covid-19. Resultatet av satsningen ska redovisas till regeringen senast den 31 mars 2022.