Annons

Vioxx akut dyrt alternativ vid akut smärta

Läkemedelsverket anser inte att Vioxx akut är likvärdigt med ibuprofen och naproxen avseende kostnad. Vioxx akut kostar drygt tio kronor mer per dos.

10 okt 2002, kl 17:50
0

När Vioxx akut godkändes blev Läkemedelsverkets värdering att "Vioxx akut förefaller effekt- och säkerhetsmässigt vara likvärdigt med ibuprofen och naproxen vid korttidsbehandling av akut smärta".

Kostnadsmässigt är Vioxx akut däremot inte likvärdigt med ibuprofen och naproxen, skriver Läkemedelsverket på sin hemsida. Att behandla tillfällig smärta med en dos Vioxx akut kostar 13,60 kronor medan kostnaden för motsvarande effektmässiga dos ibuprofen och naproxen ligger i storleksordningen 2-3 kronor beroende på preparat och förpackningsstorlek.

Vid behandling under några dagar blir dygnskostnaden för Vioxx akut också 13,6o kronor då det ges en gång per dygn medan den för ibuprofen och naproxen stiger till 3,50-5 kronor på grund av två till tre doseringstillfällen per dygn av de senare alternativen.

Vioxx akut godkändes den 25 januari 2002 för behandling av akut smärta och primär dysmennorré.