Annons

Vilseledande om Celebra

En fyrsidig broschyr som Pfizer använt i sin marknadsföring av
cox 2-hämmaren celecoxib (Celebra) för behandling av artros och reumatoid artrit innehöll en vilseledande jämförelse och felaktiga hänvisningar till dokumentation, skriver nyhetsbrevet Pharma Online.

9 sep 2003, kl 10:36
0

Det anser läkemedelsbranschens organ NBL (Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation) i ett yttrande.

Läkemedelsindustrins informationsgranskningsman, IGM, får därmed stöd för sitt fällande beslut i ärendet i våras. Anmälan var inlämnad av MSD, som marknadsför det konkurrerande preparatet rofecoxib (Vioxx). Pfizer hade överklagat IGM:s beslut
till NBL.

I den aktuella Celebra-broschyren förekom enligt Pharma Online bland annat följande rubrik: ?Celebra ger lika få fall av hjärtinfarkt som hos NSAID- och icke-användare?.