Annons

Vidareutbildning minskade förskrivningen av antibiotika

En brittisk studie visar att vårdcentraler som deltog i ett utbildningsprogram minskade sin antibiotikaförskrivning med 4,2 procent under ett år jämfört med vårdcentraler som inte deltog. Däremot sågs ingen ekonomisk besparing.

8 mar 2012, kl 16:27
0

Annons

Den primära effektparametern var det totala antalet expedierade receptposter av antibiotika per 1 000 registrerade patienter under året efter att STAR-programmet genomförts vid interventionsgruppens vårdcentraler. Antalet expedierade antibiotika minskade med 14,1 poster per 1 000 registrerade patienter i interventionsgruppen, medan det istället ökade med 12,1 i kontrollgruppen. Utbildningen ledde alltså till en skillnad på 26,1 expedieringar per 1 000 patienter och år, vilket motsvarade en sänkning på 4,2 procent i interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen.

Medelkostnaden för utbildningen var 2 923 GBP per vårdenhet. Kostnaden för expedierade antibiotika sjönk med 5,5 procent i interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen, vilket motsvarade en summa om cirka 830 GBP per år. Totalt kostade interventionen runt 2 100 GBP.

Studien genomfördes på 68 vårdcentraler i Wales under åren 2007- 2008. Vårdcentralerna randomiserades till två grupper, där läkarna i den ena fick delta i ett utbildningsprogram, STAR (Stemming the Tide of Antibiotic Resistance). Läkarna i den andra gruppen var kontrollgrupp där verksamheten fortsatte som vanligt.

Utbildningsprogrammet bestod av olika delar, där deltagarna bland annat fick kunskap om nya forskningsresultat och evidensbaserade riktlinjer, de fick reflektera över den egna praktikens förskrivning i jämförelse med andra praktiker samt över det lokala resistensläget, samt kommunikationsträning, motiverande samtal, interaktiva övningar med praktiska fallexempel och utbyte av erfarenheter via internetforum.