Annons

Donepezil kan hjälpa även dem med måttlig till svår Alzheimer

En ny studie i NEJM visar att donepezil (Aricept), som används för att behandla mild till måttlig Alzheimers sjukdom, även fungerar vid måttlig till svår sjukdom.

8 mar 2012, kl 12:23
0

295 patienter på olika vårdboenden, som hade behandlats med donepezil i minst 3 månader och som hade måttlig eller svår Alzheimers sjukdom, randomiserades till att fortsätta med donepezil, avbryta donepezil, avbryta donepezil och börja memantin istället, eller fortsätta donepezil och få tillägg av memantin. Samtliga patienter behandlades i 52 veckor.

De patienter som randomiserades till att fortsätta med donepezil försämrades i signifikant mindre utsträckning i sin kognition än de som avbröt behandling med donepezil. Även de som randomiserades till behandling med memantin försämrades i signifikant mindre utsträckning än de som fick placebo.

Studien visade också att effekten av donepezil och memantin inte skilde sig inte signifikant i närvaro eller frånvaro av den andra. Det fanns inga signifikanta fördelar av att kombinera donepezil och memantin över att ge donepezil ensamt.

Studien finansierades av brittiska Medical Research Council (MRC) och Alzheimer?s Society.