Annons

Vi tycker:
Är det dags att slopa apoteksmonopolet?

Nyligen öppnade företaget Bringwell sin första butik i Stockholm. I reklamen säger företaget: ?Nordkorea, Kuba och Sverige ? de enda länder som har ett statligt apoteksmonopol.? I flera utredningar har apoteksmonopolets vara eller inte vara utretts, men utan att något har ändrats.

11 jun 2001, kl 22:43
0

Anders Blanck
Socialdepartementet

I propositionen Vissa ändringar i läkemedelsförmånen tog regeringen ställning för att det inte var aktuellt att förändra ensamrätten för Apoteket AB att bedriva detaljhandel med läkemedel. Socialminister Lars Engqvist har därefter vid flera tillfällen framhållit att det i nuläget inte finns några planer på att ompröva detta ställningstagande. Min bedömning är därför att den nuvarande regeringen inte har för avsikt att verka för att apoteksmonopolet slopas.

Marianne Boivie
Landstingsförbundet

Skall monopolet slopas måste vi vara säkra på att det kommer något bättre och effektivare i stället. I Sverige är den del av priset på ett subventionerat läkemedel som går till detaljisten lägst i Europa.

Steinar Höeg
vd Astrazeneca Sverige

Apoteket AB håller alldeles av sig självt på att manövrera sig ut ur skyddet av statens legala monopol. Bolagets ambitioner, inom ramen för sina planerade logistikcentraler, visar med all önskvärd tydlighet att grunderna för monopolbeslutet från år 1970 har fallit. Detta förstärks nu av annonser om ?Kloka Listor? som fokuserar på billiga preparat i stället för farmaceutisk omsorg och rätt läkemdelsanvändning. Förutsättningarna för dagens läkemedelsdistribution är annorlunda än för 30 år sedan. Det är kanske dags för staten att sälja ut bolaget och samtidigt avreglera etableringsrätten. Några stabila institutioner kan vara goda köpare.

Jan-Erik Ögren
sjukhusapoteket Skellefteå

Efter olika utredningar om läkemedelsförsörjningen var nog många beredda på att i alla fall apotekets monopol på egenvårdsläkemedel skulle försvinna. Jag är övertygad om att vi med apotekens kompetens och samspel med sjukvården skulle klara oss bra i en konkurrenssituation.
    När det gäller att helt släppa monopolet är jag mer tveksam. För en bra läkemedelsanvändning till rimliga kostnader finns det stora fördelar med samma ägare av såväl sjukhusapotek som öppenvårdsapotek.

Cecilia Bernsten
Socialstyrelsen

Det är viktigt att man i en diskussion kring ägande av apotek funderar över hur olika system i praktiken påverkar den totala vård som människor får. Den stora fördelen med vårt system innebär att apoteken verkligen, för mig som sjuk, skulle kunna vara en del av hälso- och sjukvården. Samma information från läkaren och från apotekspersonalen. Hög kvalitet i läkemedelsförskrivningen ? att dela med sig av kunskap och att ta vara på varandras kunskap ? är en naturlig del i den kultur som finns inom hälso- och sjukvården inklusive apoteken. Detta är egentligen långt mer viktigt än frågan om vem som äger apoteken.