Annons
De satsar på ökad information om covid-19
Från vänster: Christer Janson, presschef på Folkhälsomyndigheten, statsepidemiolog Anders Tegnell, Folkhälsomyndigheten, Anneli Bergholm Söder, chef vid den operativa avdelningen på MSB, och Johanna Sandwall, krisberedskapschef vid Socialstyrelsen.

De satsar på ökad information om covid-19

Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen vill öka och målgruppsanpassa informationen om covid-19.

5 mar 2020, kl 16:30
0

Informationen om covid-19 till allmänheten är en nyckelfaktor i kampen för att stoppa virusspridning. Det framhöll företrädarna för de tre myndigheter som medverkade vid Folkhälsomyndighetens pressträff om det nya coronaviruset på torsdagen.

Mer information om covid-19

Regeringen meddelade tidigare på torsdagen att två av myndigheterna, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen, ska få resursförstärkning för att klara sitt arbete med att begränsa covid-19. De extra resurserna ska bland annat gå till att öka och utveckla just informationen till allmänheten. Det förklarade statsepidemiolog Anders Tegnell, Folkhälsomyndigheten, och Socialstyrelsens krisberedskapschef Johanna Sandwall.

– Att vi tillsammans från myndighetshåll får ut rätt information är och kommer även fortsättningsvis att vara mycket viktigt. Där behöver vi göra mer. Vi behöver bland annat få fram information på fler språk och se till att målgruppsanpassa våra olika rekommendationer, sade Johanna Sandwall.

Statsepidemiolog Anders Tegnell menade att en viktig del av detta är att ta reda på vad allmänheten framför allt vill veta om covid-19.

– Hittills har vi till stor del varit upptagna av att försöka hinna reagera på allt som skrivs i sociala medier. Men lärdomarna från svininfluensapandemin visar att sociala medier inte nödvändigtvis speglar vad de flesta i allmänheten har för frågor, sade han.

– Vi behöver ta reda på mer om vad människor tänker och undrar över genom exempelvis enkätundersökningar. På så vis kan vi utveckla vår information.

Svensk ökning speglar resandet

Resursförstärkningen kommer, sade Anders Tegnell, även att användas för att satsa ännu mer på att planera för olika framtidsscenarion:

– Vi behöver mer resurser och fler människor som har möjlighet att fokusera på vad vi ska göra i nästa steg.

Globalt har nu omkring 95 000 människor konstaterats vara smittade av det nya coronaviruset och 3 282 har dött av covid-19, den sjukdom viruset orsakar. I Europa har 4 263 fall konstaterats och 113 människor har dött. Merparten av fallen och dödsfallen har kopplingar till norra Italien.

I Sverige har antalet konstaterade fall de senaste dagarna ökat i snabb takt och på torsdagen fanns 60 kända fall i sju regioner.

– Det är till stor del en spegling av ett omfattande resande, bland annat till Italien, under sportlovet förra veckan, sade Anders Tegnell.

Alla de 60 med konstaterad smitta har vårdats på sjukhus under varierande tid. Men enligt Anders Tegnell har ingen av dem varit så sjuk att det egentligen varit nödvändigt med sjukhusvård.

– Min bedömning är att samtliga skulle ha kunnat klara att vara isolerade hemma. Men i nuvarande läge har det varit praktiskt med en kortvarig sjukhusvistelse för att på ett bra sätt kunna intervjua dem om deras kontakter.

Risk för läkemedelsbrist

Anders Tegnell framhöll vidare att strategin fortfarande är att bryta smittkedjorna genom kontaktspårning kring de fall som konstateras.

– Det innebär mycket jobb för all personal inom smittskyddet som arbetar med detta just nu. Men det fungerar hittills väldigt bra och vi kommer att fortsätta. Det gäller att vi stoppar spridningen så att vi inte får en stor epidemi som i Italien.

Även Anneli Bergholm Söder, chef för den operativa avdelningen vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, medverkade vid pressträffen. Hon beskrev MSB:s nationella lägesbild som bland annat visar på stor risk för brist på sjukvårdsmateriel och läkemedel.

– Regionerna bedömer att det är hög risk för brist på bland annat personlig skyddsutrustning som andningsskydd. Och även när det gäller läkemedel och läkemedelskomponenter befarar regionerna att brister kan komma att uppkomma, sade hon.

– Detta beror både på att virusspridningen kan öka behovet av läkemedel och skyddsutrustning, och på att utbrottet kan påverka själva produktionsflödena.