Vasopeptidashämmare -ny klass blodtryckssänkare

Vasopeptidashämmare är en ny klass medel för behandling av högt blodtryck och hjärtsvikt. Ansökan för blodtrycksbehandling lämnas in för det första medlet i klassen, omapatrilat, under nästa månad i USA och i  början av nästa år i Europa.

11 jul 2002, kl 18:43
0

Nya data tyder på att Bristol-Myers Squibbs nya vasopeptidas hämmare, omapatrilat (Vanlev) blir en framgång både vid högt blodtryck och hjärtsvikt. Företaget kommer att lämna in registreringsansökan för blodtrycksbehandling i USA nästa månad och i början av nästa år i Europa. Ansökan för hjärtsvikt dröjer till 2002/2003 eftersom man måste avvakta ytterligare studier.
Vasopeptidashämmare är ett nytt koncept vid blodtryckssänkning med en dubbel kärlvidgande effekt. En enskild molekyl hämmar både angiotensinkonvertas (ACE) och ett annat enzym ? neutral endopeptidas (NEP). De är med andra ord en slags ACE-hämmare med tilläggseffekt. Hämning av både ACE och NEP förefaller att ge en förstärkt kärlvidgande effekt. Omapatrilat är det första medlet i klassen.
Nya data som presenterades vid American Heart Association i Atlanta visade att omapatrilat ger en signifikant större blodtryckssänkning än kalciumblockerare amlodipin (Norvasc) som marknadsförs som den effektivaste blodtryckssänkaren på marknaden.
I den senaste studien på 330 patienter sänkte omapatrilat systoliskt blodtryck med 6,3 mmHg mer än den högsta dosen av amlodipin.
? Det är en oväntat stor skillnad mot tidigare blodtryckssänkare, säger Björn Dahlöf, avdelningsläkare vid Medicinkliniken, Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Nya preparat brukar i allmänhet ge en ytterligare sänkning med 1?2 mmHg. Trots den stora sänkningen har man inte sett några anmärkningsvärda biverkningar, det förefaller ge ungefär samma biverkningar som andra ACE-hämmare. Sedan är det naturligtvis först vid användning i kliniska praxis på många patienter som man kan dra säkra slutsatser om biverkningar och effekt.
? Omapatrilat har också fördelen av att vara en sorts kombinationspreparat fast i samma molekyl. Det är naturligtvis en fördel att kunna ge en tilläggseffekt utan att därför lägga till ett ytterligare läkemedel, säger han.


Ytterligare studier på hjärtsvikt
Omapatrilat verkar också lovande vid behandling av hjärtsvikt. I en fas II studie på 573 patienter, IMPRESS, lyckades man visserligen inte nå det primära målet att demonstrera att de som tog omapatrilat hade bättre arbetsuthållighet än patienter som fick lisinopril (Vivatec). Istället lyckades man visa signifikant lägre antal dödsfall och sjukhusvistelser än i lisinopril-gruppen.
Definitiva data på omapatrilat vid hjärtsvikt kommer att finnas tillgängliga först 2002 då resultaten av långtidsstudier finns tillgängliga. Sverige kommer att delta i den internationella hjärtsviktstudien, OVERTURE, på 4 400 patienter totalt där omapatrilat jämförs med enalapril.