Annons

Apotekets marginal på dyra läkemedel minskar

Apotekets intäkter beräknas minska med 50?60 miljoner kronor per år. Det är effekten av att Riksförsäkringsverket har ändrat den formel som avgör storleken på Apotekets ersättning.

11 jul 2002, kl 18:42
0

Annons

För sin hantering av läkemedel får Apoteket AB dels en fast ersättning per expedition och dels en rörlig del som baseras på ett procentuellt påslag på inköpspriset. Det procentuella påslaget har inneburit att Apoteket fått en relativt hög ersättning när man hanterar dyra läkemedel utan att det motsvarats av en extra arbetsinsats.
Från och med den 1 november gäller en ny beräkningsformel för ersättningen. Riksförsäkringsverket har, i samarbetet med Apoteket AB, minskat det procentuella påslaget för läkemedel med ett inköpspris, AIP, som är högre än 2 000 kronor.
Förändringen innebär exempelvis att Apoteket AB numera får 80 kronor mindre för att hantera ett läkemedel som kostar 3 000 kronor i inköp. På årsbasis beräknas förändringen innebära att Apotekets intäkter minskar med 50?60 miljoner kronor.


Rundgången minskar
Förändringen får knappast någon effekt för apotekskunderna eftersom de som får läkemedel som kostar mer än 2 000 kronor redan har frikort. Sannolikt får förändringen inte heller några konsekvenser för landstingen eller staten.
Den högre ersättningsnivån innebar att staten tidigare betalade ut mer pengar till det egna bolaget Apoteket via läkemedelsförmånen. Å andra sidan kunde staten sedan kräva tillbaka en högre vinst. Nu minskar vinsten ? och därmed rundgången ? eftersom staten rimligen måste justera ner sina vinstkrav framöver.
? Den sänkta ersättningen slår direkt på vinsten. Något annat är inte möjligt, säger Örjan Björnsson, chef för Stab styrning/uppföljning på Apoteket AB.