Annons
Världsmarknaden växer långsammare

Världsmarknaden växer långsammare

Den globala läkemedelsmarknaden fortsätter växa med mellan 3-6 procent
de kommande åren. Men tillväxttakten är långsammare än tidigare och de
som står för ökningen är utvecklingsländer. På etablerade marknader
väntas ingen ökning alls, trots att många nya läkemedel är på väg ut på
marknaden. Allt enligt den senaste rapporten från IMS Health.

14 jun 2011, kl 11:46
0

Totalt räknar IMS Health med att den globala läkemedelsmarknaden uppgår till 1100 miljarder dollar år 2015. Det innebär en årlig tillväxt på mellan 3-6 procent per år från nu, vilket är mindre än de 6,2 procent som marknaden vuxit med per år de senaste fem åren.

Den stora trenden enligt rapporten från IMS Health är att det är utvecklingsländerna som står för tillväxten. 2005 stod USA för 41 procent av den globala marknaden, om fem år kommer den siffran istället vara 31 procent. För de fem största EU-länderna handlar det istället om att minska från att ha stått för 20 procent av marknaden till att stå för 13 procent. Samtidigt kommer 17 länder som är under kraftig utveckling, där Kina leder, ökar sin andel av marknaden till 39 procent år 2015, jämfört med 20 procent år 2005.

Trots att det är många nya läkemedel på väg ut på marknaden inom områden som diabetes, onkologi, hjärta-kärl och CNS så spår IMS att till exempel USA kommer minska sina utgifter på patenterade läkemedel med 120 miljarder dollar de kommande åren. Framförallt beror minskningen på patentutgångar, men också på politiska beslut. Totalt konstaterar IMS att den tillväxt som kommer ske enbart kommer bero på utvecklingsländer och en ökad försäljning av generiska kopior på etablerade marknader.

IMS har också värderat enskilda terapiområden. Till exempel spår de att den globala marknaden för onkologiläkemedel kommer uppgå till 75 miljarder dollar vilket innebär en mycket långsammare ökning än tidigare år. Förklaringen till det är att många av de senaste årens nyheter inom onkologi redan har hunnit etablera sig på marknaden. Inom diabetes är prognosen att försäljningen kommer att öka med 4-7 procent tack vare en ökad prevalens av diabetes typ 2 i länder som Kina, Mexico, Indien och Brasilien.

Läs mer om Kina som marknad för de globala läkemedelsföretagen i Läkemedelsvärlden nummer 4 som kommer ut i dagarna.