Hem Taggar Framtid

Tag: Framtid

Världsmarknaden växer långsammare

Den globala läkemedelsmarknaden fortsätter växa med mellan 3-6 procent de kommande åren. Men tillväxttakten är långsammare än tidigare och de som står för ökningen är utvecklingsländer. På etablerade marknader väntas ingen ökning...
14 jun 2011, kl 11:46

Ny version av nationella it-strategin

Den nationella it-strategin byter namn till Nationell eHälsa. I den nya strategin som regeringen nu presenterat ligger fokus på vilken nytta olika it-lösningar kan ha för patienten. Rapporten konstaterar också att landstingen...
21 jun 2010, kl 13:13

Överskott på apotekare enligt HSV

Enligt Högskoleverkets rapport om den framtida arbetsmarknaden kommer det att bli ett kraftigt överskott av apotekare och en stor brist på receptarier. Analysen möts även i år av kritik.
10 mar 2010, kl 12:01

Läkemedelsindustrin slår sig ihop med mobilutvecklare

För att få patienter att bli mer följsamma håller flera läkemedelsföretag nu på att utveckla olika mobillösningar tillsammans med spel- och dataföretag. De företag som lyckas har mycket att vinna på den framtida läkemedelsmarknaden konstaterar...
11 feb 2010, kl 12:29