Annons
Ny version av nationella it-strategin

Ny version av nationella it-strategin

Den nationella it-strategin byter namn till Nationell eHälsa. I den nya
strategin som regeringen nu presenterat ligger fokus på vilken nytta
olika it-lösningar kan ha för patienten. Rapporten konstaterar också att
landstingen och kommunerna måste ta ansvar för att samordna de delar
som behöver genomföras på en nationell nivå.

21 jun 2010, kl 13:13
0

Annons

I förordet till den nya strategin skriver socialminister Göran Hägglund och äldre- och folkhälsominister Maria Larsson att det huvudsakliga problemet idag inte är mängden information som samlas in, utan att den inte går att använda på ett bra sätt. Tillsammans med Socialstyrelsen, Sveriges kommuner och landsting, Vårdföretagarna och Famna har regeringen därför publicerat en uppdaterad version av den nationella it-strategin.

I Nationell eHälsa står bland annat att målet med arbetet är att förbättra för tre målgrupper. Individen ska få bättre tillgång till information om sin egen hälsa. Bland annat är målet att det ska utvecklas tjänster där individen ska kunna dokumentera och dela uppgifter om sin hälsa. Den andra målgruppen som står i fokus i rapporten är vård- och omsorgspersonal. För dem är målet formulerat som att de ?ska ha tillgång till välfungerande och samverkande elektroniska beslutsstöd som säkerställer en hög kvalitet och säkerhet samtidigt som det underlättar deras dagliga arbete.?

Den tredje och sista målgruppen är beslutsfattare inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. De ska ha verktyg för att följa upp verksamheter och i strategin står också att offentlig och privat forskning ska ha enkel tillgång till data av hög kvalitet.

När det kommer till genomförandet av Nationell eHälsa gäller det för kommunerna och landstingen att gemensamt finansiera den del av arbetet som måste ske på en nationell nivå står det i rapporten. Ledningsgruppen för Nationell eHälsa kommer under 2010 och 2011 starta ett arbete för att se över hur det ska gå till för att effektivt genomföra målen i Nationell eHälsa. Resultatet av det arbetet ska presenteras i slutet av 2011.